Skriv här det du söker efter!
Scen med panelen vid Imagine! Från vänster sitter Maryan Abdulkarim, Stefan Ingves, Li Andersson, Dan Lolax, Alf Rehn, Tarja Halonen och Göran Rosenberg med ett bord i mitten.

Imagine!

Scen med panelen vid Imagine! Från vänster sitter Maryan Abdulkarim, Stefan Ingves, Li Andersson, Dan Lolax, Alf Rehn, Tarja Halonen och Göran Rosenberg med ett bord i mitten.

Imagine!

Klicka på startknappen mitt i videorutan för att se den inbandade sändningen från Imagine!

”Imagine! Science, knowledge, and wisdom in the University of the Future” ägde rum i Sigynsalen i Åbo, torsdagen den 25 oktober 2018. Evenemanget var en del av Åbo Akademis hundraårsjubileum.

I panelen deltog Maryan Abdulkarim (aktivist och journalist), Li Andersson (ordförande för Vänsterförbundet), Tarja Halonen (Finlands president 2000–2012), Stefan Ingves (chef för Sveriges riksbank), Alf Rehn (professor vid Syddansk Universitet) och Göran Rosenberg (författare och journalist). Moderator var Dan Lolax, journalist vid Åbo Underrättelser.

Läs mera och se bilder från Imagine i nyhetsnotisen Imagine lockade storpublik.

Uppdaterad 28.12.2018