Skriv här det du söker efter!

Offentlig rätt – forskning

Offentlig rätt – forskning

Forskningen i offentlig rätt är fokuserad på följande områden:

  • statsrätt
  • allmän förvaltningsrätt
  • djurens välfärd
  • språkliga rättigheter
  • rätten till deltagande
  • myndighetsåtgärder inom området för miljö.

Nordiska och internationella aspekter samt den europeiska integrationen genomsyrar all forskning, ofta utifrån ett komparativt perspektiv. Ledande forskning bedrivs särskilt inom autonomi- och självstyrelsejuridik och fördelning av lagstiftningsmakt mellan olika lagstiftare. Nya forskningsområden är bl.a. den juridiska regleringen av algoritmiskt beslutsfattande samt export- och importrätt.

Forskningsprojekt

Konferenser

Uppdaterad 30.7.2021