Skriv här det du söker efter!

BALEX – Baltic Area Legal Studies

BALEX – Baltic Area Legal Studies

BALEX är ett juridiskt kompetenscenter grundat av Åbo Akademi och Åbo universitet i 2014. Syftet med BALEX är att förstärka juridisk forskning och utbildning om Östersjöområdet.

Östersjön är unik på många sätt, bland annat i hur den styrs och regleras. Den är förmodligen världens mest reglerade och förvaltade havsområde som påverkas av upp till sex lager av reglering på samma gång. Denna aspekt av Östersjön har inte fått mycket uppmärksamhet hittills. BALEX upprättades för att ändra detta.

BALEX är ett internationellt juridiskt kompetenscenter som grundades år 2014 i Åbo, Finland, av Åbo universitet och Åbo Akademi, och som har samarbetspartners i hela Östersjöregionen. BALEX syftar till att fylla det nuvarande tomrummet i juridisk forskning och utbildning om Östersjöfrågor. Fokus för BALEX ligger på juridisk forskning, tvärvetenskaplig akademisk utbildning och fortbildning samt offentliga evenemang; syftena är att:

  • bedriva högklassig juridisk forskning på områden som är av betydelse och intresse för Östersjöregionen, och uppmuntra unga forskare till Östersjöforskning
  • erbjuda tvärvetenskapliga akademiska utbildningsprogram för studenter, inklusive skräddarsydda kurser om lagstiftning och förvaltning i regionen och, på längre sikt, möjligen sommarskolor eller forskarutbildning i Östersjö-juridik
  • ordna fortbildning för jurister, tjänsteinnehavare och myndigheter i Östersjöregionen
  • organisera gästföreläsningar, konferenser och workshops om aktuella teman.

Uppdaterad 25.2.2020