Skriv här det du söker efter!

Offentlig rätt

Huvudämnet offentlig rätt

Staters, kommuners och EU:s verksamhet påverkar oss både på individuell och samhällelig nivå. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan myndigheter och individer samt myndigheters inbördes förhållanden. Inom den offentliga rätten studerar du bruket och kontrollen av den offentliga makten, och lär dig bland annat om statsrätt, förvaltningsrätt, EU-rätt och miljörätt samt om grundrättigheter, språkliga rättigheter och mänskliga rättigheter och om autonomi. Omfånget av offentlig rätt är vidsträckt och du kan i dina studier få insyn i en mängd olika ämnesområden, allt från snusförsäljningen på Åland och regler om export och import till vårdgarantin i tandvården eller tillämpningen av djurskyddslagstiftningen. Studier i offentlig rätt antar ofta en komparativ, rättsjämförande infallsvinkel.

Du som studerar offentlig rätt läser vissa obligatoriska kurser och kan välja mellan många valbara kurser. Detta ger dig möjlighet att specialisera dig på det du tycker är intressant och skräddarsy den profil du vill ha och behöver. Offentlig rätt kan med fördel kombineras med biämnen i olika samhällsorienterade ämnen, vilket ytterligare ger dig möjlighet till specialisering. Ämnet lämpar sig även väl som biämne för blivande ekonomer och samhällsvetare.

”Offentlig rätt ger mer djupgående kunskaper om myndigheternas funktioner, samt den rättsliga relationen mellan människan och staten.” Minka Lindroos

Bild på studerande

Forskning

Forskningen i offentlig rätt är fokuserad på bland annat statsrätt, allmän förvaltningsrätt och djurens välfärd. Nordiska och internationella aspekter samt den europeiska integrationen genomsyrar all forskning, ofta utifrån ett komparativt perspektiv.

Karriärmöjligheter

Kunskaper i offentlig rätt behövs i många chefs- och expertuppgifter inom förvaltningen. Med offentlig rätt som huvudämne har du karriärmöjligheter på en bred arbetsmarknad, och kan exempelvis jobba som planeringschef, kommundirektör, överinspektör, näringslivskonsult, handläggare eller kursadministratör. Utöver den offentliga sektorn ger studier i offentlig rätt dig även kunskaper att arbeta inom massmedia, tredje sektorn eller internationella organisationer såsom EU. Expertis inom offentlig rätt behövs på många håll i vårt samhälle!

 

Kontakta oss

Besöksadress

Domvillan
Gezeliusgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Offentlig rätt
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

E-post

studierfse@abo.fi
fse@abo.fi

Karta

Gezeliusgatan 2, 20500 Åbo, Finland