Skriv här det du söker efter!

Offentlig rätt (biämne)

Offentlig rätt (biämne)

Offentlig rätt (biämne)

Staters, kommuners och EU:s verksamhet påverkar oss både på individuell och samhällelig nivå. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan myndigheter och individer samt myndigheters inbördes förhållanden. Inom den offentliga rätten studerar du bruket och kontrollen av den offentliga makten, och lär dig bland annat om statsrätt, förvaltningsrätt, EU-rätt och miljörätt samt om grundrättigheter, språkliga rättigheter och mänskliga rättigheter och om autonomi. Omfånget av offentlig rätt är vidsträckt och du kan i dina studier få insyn i en mängd olika ämnesområden, allt från snusförsäljningen på Åland och regler om export och import till vårdgarantin i tandvården eller tillämpningen av djurskyddslagstiftningen. Studier i offentlig rätt antar ofta en komparativ, rättsjämförande infallsvinkel.

Från och med 1.8.2023 går det inte längre att välja offentlig rätt som huvudämne.

”Offentlig rätt ger mer djupgående kunskaper om myndigheternas funktioner, samt den rättsliga relationen mellan människan och staten.”

Bild på studerande

Forskningen i offentlig rätt är fokuserad på bland annat statsrätt, allmän förvaltningsrätt och djurens välfärd. Nordiska och internationella aspekter samt den europeiska integrationen genomsyrar all forskning, ofta utifrån ett komparativt perspektiv.

Kunskaper i offentlig rätt behövs i många chefs- och expertuppgifter inom förvaltningen. Med offentlig rätt som huvudämne har du karriärmöjligheter på en bred arbetsmarknad, och kan exempelvis jobba som planeringschef, kommundirektör, överinspektör, näringslivskonsult, handläggare eller kursadministratör. Utöver den offentliga sektorn ger studier i offentlig rätt dig även kunskaper att arbeta inom massmedia, tredje sektorn eller internationella organisationer såsom EU. Expertis inom offentlig rätt behövs på många håll i vårt samhälle!

 

Kontakt

Besöksadress

Domvillan
Gezeliusgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Offentlig rätt
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo