Skriv här det du söker efter!

Offentlig rätt (biämne)

Offentlig rätt (biämne)

Staters, kommuners och EU:s verksamhet påverkar oss både på individuell och samhällelig nivå. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan myndigheter och individer samt myndigheters inbördes förhållanden. Inom den offentliga rätten studerar du bruket och kontrollen av den offentliga makten, och lär dig bland annat om statsrätt, förvaltningsrätt, EU-rätt och miljörätt samt om grundrättigheter, språkliga rättigheter och mänskliga rättigheter och om autonomi. Omfånget av offentlig rätt är vidsträckt och du kan i dina studier få insyn i en mängd olika ämnesområden, allt från snusförsäljningen på Åland och regler om export och import till vårdgarantin i tandvården eller tillämpningen av djurskyddslagstiftningen. Studier i offentlig rätt antar ofta en komparativ, rättsjämförande infallsvinkel.

Från och med 1.8.2023 går det inte längre att välja offentlig rätt som huvudämne.

Kontakta oss

Markku Suksi

Professor 

offentlig rätt

Juridik

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Studierådgivning vid FSEJ

Studierådgivning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik.