Personalen vid offentlig rätt

Personalen vid offentlig rätt

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

 

Ämnesklusteransvarig professor (privaträtt, offentlig rätt, handelsrätt, sjörätt till 31.7.2018) Sandvik, Björn

Professor Suksi, Markku, PD

Wahlberg, Birgitta universitetslärare, tjänstledig 1.1. – 31.12.2018

Riekkinen, Mariya, forskare

 

Doktorander

Frostell, Kati, PL
– Balancing Work and Family Life: A Human Rights Perspective

Silverström, Sören, PM, LL.M.
-Autonomiers roll i EU och i internationellt samarbete

Anna Barlow, PM
– Equal before the law? A critical comparison of the provision of legal aid in the British Isles and the Nordic countries from an administrative law perspective

Tove Ahlskog-Pursiainen, PM
– Jämlikhet och likabehandling av universitetsstuderande i Finland

 

 

Uppdaterad 7.5.2018