Personalen vid offentlig rätt

Personalen vid offentlig rätt

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

 

Ämnesklusteransvarig professor (privaträtt, offentlig rätt, handelsrätt)
Sandvik, Björn

Professor
Suksi, Markku, PD

Universitetslärare
Wahlberg, Birgitta, tjänstledig 1.1 – 31.12.2018

Forskare
Riekkinen, Mariya

Doktorander:

Frostell, Kati, PL
– Balancing Work and Family Life: A Human Rights Perspective

Silverström, Sören, PM, LL.M.
-Autonomiers roll i EU och i internationellt samarbete

Anna Barlow, PM
– Equal before the law? A critical comparison of the provision of legal aid in the British Isles and the Nordic countries from an administrative law perspective

Tove Ahlskog-Pursiainen, PM
– Jämlikhet och likabehandling av universitetsstuderande i Finland

 

 

Uppdaterad 8.8.2018