Skriv här det du söker efter!

Personalen vid offentlig rätt

Personalen vid offentlig rätt

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

 

Ämnesklusteransvarig professor (privaträtt, offentlig rätt, handelsrätt)
Sandvik, Björn

Professor
Suksi, Markku, PD

Universitetslärare
Wahlberg, Birgitta

Forskare
Riekkinen, Mariya

Doktorander:

Frostell, Kati, PL
– Balancing Work and Family Life: A Human Rights Perspective

Silverström, Sören, PM, LL.M.
-Autonomiers roll i EU och i internationellt samarbete

Tove Ahlskog-Pursiainen, PM
– Jämlikhet och likabehandling av universitetsstuderande i Finland

 

 

Uppdaterad 4.9.2019