Skriv här det du söker efter!

Personalen vid offentlig rätt

Personalen vid offentlig rätt

Närmare uppgifter via sökfunktionen.

Anställda

Björn Sandvik, ansvarig professor vid ämnesklustret offentlig rätt och privaträtt

Markku Suksi, professor

Birgitta Wahlberg, universitetslärare

Mariya Riekkinen, projektforskare

Uppdaterad 6.5.2021