Skriv här det du söker efter!

Personalen vid offentlig rätt

Personalen vid offentlig rätt

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen.

 

Björn Sandvik, ansvarig professor vid ämnesklustret handelsrätt, offentlig rätt och privaträtt

Markku Suksi, PD, professor

Birgitta Wahlberg, universitetslärare

Mariya Riekkinen, forskare

Doktorander:

Kati Frostell, PL
– Balancing Work and Family Life: A Human Rights Perspective

Sören Silverström, PM, LL.M.
– Autonomiers roll i EU och i internationellt samarbete

 

 

Uppdaterad 28.2.2020