Skriv här det du söker efter!

Offentligt ledarskap – forskning

Offentligt ledarskap – forskning

Forskningen i offentligt ledarskap vid Åbo Akademi betonar växelverkan mellan förvaltningen och det politiska beslutsfattandet. Långvariga forskningsintressen är lokal demokrati och styrning (governance), förvaltningsreformer och sektorinriktad forskning såsom miljöpolitik och språklig förvaltning.

Eftersom ämnet av tradition haft en stark verklighetskoppling har de senaste decenniernas utvecklingstrender inom den offentliga sektorn satt sina spår i forskning och undervisning. Under 2000-talet har de kommun- och miljöinriktade forskningsprojekten utgjort stommen i verksamheten.

Forskningen inom ämnet är starkt förankrad i två av Åbo Akademis centrala strategiska tvärvetenskapliga forskningsprofiler: Havet och Minoritetsforskning.

Uppdaterad 5.3.2024