Skriv här det du söker efter!

Personalen vid offentlig förvaltning

Personalen vid offentlig förvaltning

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

 

Ämnesklusteransvarig professor (offentlig förvaltning, statskunskap och statskunskap med masskommunikation):
Marko Joas

Biträdande professor:
Nina Tynkkynen

Gästprofessor:
Kristine Kern

Akademilektor:
PD Sari Pikkala
PD Claus Stolpe

Universitetslärare:
PL Linnéa Henriksson

Doktorand:
Emily Sundqvist

Forskare:
Sam Grönholm
Pekka Kettunen
Siv Sandberg

Docenter:
Daniel Tarschys, professor emeritus
Stefan Sjöblom, professor
Evert Vedung, professor emeritus
Lasse Oulasvirta, professor
Lennart J. Lundqvist, professor emeritus
Krister Ståhlberg, professor emeritus
Pekka Kettunen, Dr.
Kristine Kern, Dr. rer. Pol.

Uppdaterad 10.9.2018