Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Stiftelsen finansierar fyra nya spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi med 7,5 miljoner euro

Fyra nya spetsenheter inom forskning inleder sin verksamhet vid Åbo Akademi (ÅA) vid årsskiftet 2024. Stiftelsen för Åbo Akademi finansierar enheterna med 1,5 miljoner euro per år.

Prorektor med ansvar för forskning vid ÅA, Reko Leino, har lett arbetet med att utse spetsenheterna tillsammans med ett planeringsteam. Han är mycket nöjd med processen, som inleddes i januari 2023 och tacksam för stiftelsens stöd på totalt 7,5 miljoner euro.

– De nya interna spetsenheterna låter oss utveckla excellens och genomslagskraft inom våra starkaste forskningsmiljöer. De nu utvalda nya spetsenheterna är framåtblickande och representerar utmärkt den bredd på högklassig forskning som bedrivs på Åbo Akademi. Jag ser fram emot alla de vetenskapliga och sociala innovationer som vår forskarkår kommer att utveckla, säger Leino.

Till den första ansökningsomgången lämnades 30 ansökningar från alla akademins fakulteter. Samtliga ansökningar utvärderades av externa sakkunniga, och tolv sökande kallades till den andra ansökningsomgången. Av dessa har fyra interna spetsforskningsenheter utsetts för åren 2024–28.

Syftet med den strategiska satsningen är att stärka forskningsmiljön vid Åbo Akademi, öka forskningens kvalitet och genomslag internationellt, samt förbättra konkurrenskraften om extern finansiering.

– De interna spetsenheterna är en av de synligaste och mest långsiktiga satsningarna på toppforskning som stiftelsen möjliggör vid Åbo Akademi. Spetsenheterna har haft stort genomslag både vetenskapligt och samhälleligt genom åren och bidragit till att skapa såväl excellenta forskningsmiljöer på internationell toppnivå som nya undervisningsområden vid Åbo Akademi, säger Ruth Illman, forskningsdirektör vid Stiftelsen för Åbo Akademi.

Spetsenheterna är:

Psych-AID: Psychology at the Frontiers: Asylum Interviewing and Decision-Making

Spetsenhetens ledare: Jan Antfolk, professor i tillämpad psykologi
Vice ledare: Julia Korkman, arbetslivsprofessor i rättspsykologi

RELEX: Religion and Social Exclusion: A Cross-Cultural Approach and New Methodology

Spetsenhetens ledare: dekan Peter Nynäs, professor i religionsvetenskap
Vice ledare: Marcus Moberg, professor i religionsvetenskap

MADNESS: Materials-Driven Solutions for Combatting Antimicrobial Resistance

Spetsenhetens ledare: Jessica Rosenholm, professor i farmaci
Vice ledare: Ivan Porres Paltor, professor i datateknik

SOS: C entre for Sustainable Ocean Science

Spetsenhetens ledare: Anna Törnroos-Remes, biträdande professor (tenure track), profileringsområdet Havet
Vice ledare: Nina Tynkkynen, professor i miljöstyrning och policy

Detta är femte gången som interna spetsenheterna utses vid Åbo Akademi efter att Stiftelsen för Åbo Akademi inledde sin satsning år 2006. År 2018 donerade stiftelsen en jubileumsgåva på 15 miljoner euro till det då 100-åriga Åbo Akademi. Denna för spetsforskning öronmärkta donation delas ut till framstående forskargrupper under åren 2019–28. Under perioden 2019–23 finansierades fyra interna spetsenheter. Sedan starten har sammanlagt 16 spetsenheter finansierats. (https://stiftelsenabo.fi/spetsforskning/).

Kontaktuppgifter:
Prorektor Reko Leino, Åbo Akademi +358 400 707 195
Forskningsdirektör Ruth Illman, Stiftelsen för Åbo Akademi +358 50 517 5917

Spetsenheternas ansvariga ledare:
Jan Antfolk, +358 46 921 9149
Peter Nynäs, +358 40 587 3187
Jessica Rosenholm, +358 50 460 5886
Anna Törnroos-Remes, +358 46 920 1610

 

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades år 1917 och har som huvudsyfte att stödja Åbo Akademi. Utöver detta understöder stiftelsen vetenskaplig forskning, akademisk utbildning samt konst och kultur på svenska i Finland.