Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nordiskt konsortium blir mera mobilt med hjälp från NordForsk

Farmacin vid Åbo Akademi är med i ett nordiskt konsortium som fått 20 miljoner norska kronor i finansiering av NordForsk. Konsortiet ska arbeta med bland annat mobilitetsåtgärder för forskare samt forskning, utbildning och mentorskap för unga forskare inom nordisk bioteknik- och läkemedelsindustri.

Konsortiet ”Nordic Pharmaceutical Translation and Innovation” (NordicPharmaTrain) består av parter från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island. Finansieringen från NordForsk på 20 miljoner norska kronor, drygt 1,7 miljoner euro, ska användas för nätverkande och utveckling av samarbetet inom konsortiet. Projektets totalbudget uppgår till 60 miljoner NOK.

I NordicPharmaTrain ingår 10 nordiska toppuniversitet och konsortiets arbete fokuserar på mobilitetsåtgärder för både unga och seniora forskare, forskning och utbildning i samarbete med de starka life science-parterna i regionen samt utbildning och mentorskap för unga forskare för att rusta dem för framtida ledarskap inom nordisk bioteknik- och läkemedelsindustri.

NordicPharmaTrain följer på ett annat nordiskt samarbete, Nordic POP (patient-oriented products), ett universitetskonsortium som koordineras av Köpenhamns universitet. Syftet med Nordic POP är att tillhandahålla den vetenskapliga grunden för nästa generations farmaceutiska, patientorienterade produkter genom att stärka användningen av tvärvetenskapliga metoder inom nordisk farmaceutisk vetenskap.

–  NordicPharmaTrain är i princip en fortsättning på det pågående Nordic POP-nätverket som varit oerhört lyckat, och därför var alla inblandade mycket ivriga att skriva en ny ansökan. Detta nätverk kommer vara ytterst värdefullt även för aktiviteterna vi planerat inom ”Materials-driven solutions for combatting antimicrobial resistance” (MADNESS) centret, en av de nya spetsenheter som finansieras av Stiftelsen för Åbo Akademi, säger Jessica Rosenholm, professor i läkemedelsutveckling och ledare för MADNESS.

 

NordicPharmaTrain-projektet pågår 2024–2028 och leds av Christel Bergström​, professor i molekylär galenisk farmaci vid Uppsala universitet, Sverige. Läs mera om projektet här (på engelska).

NordForsk en organisation under Nordiska ministerrådet som finansierar och underlättar nordiskt samarbete kring forskning och forskningsinfrastruktur.