Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Företag inom läkemedels- och diagnostikindustrin i Åbo suktar efter kunnig arbetskraft

Kunskaper i bioinformatik, artificiell intelligens och organisk kemi. Bland annat det efterfrågar företagen inom läkemedels- och diagnostikindustrin i Åbo. Sektorn är i konstant behov av nya, kunniga arbetstagare med universitetsexamen. Finns det tillräckligt med sådana att tillgå, och hurdant specialkunnande kommer branschen att behöva i framtiden?

Hälften av Finlands läkemedels- och diagnostikindustri finns i dag i Åbo, och hela 20% av regionens industriarbetsplatser härrör sig till life science sektorn. Miljön för industrin är tack vare regionens högskolor och universitet gynnsam, men för att det ska förbli så behöver den tillgång till kunniga experter med rätt utbildning. Företagen, med exempel som Bayer och PerkinElmer i spetsen, sysselsätter tusentals människor, men för att fylla behoven av kompetent arbetskraft även i framtiden vill företagen se högskoleutbildade som kan rådande kvalitetskrav och dokumentationsförfarande för laboratoriearbete.

– För att arbeta inom läkemedelsproduktion räcker ofta en grundexamen men inom forskning och produktutveckling behövs personer med fördjupade kunskaper, oftast doktorsexamen. Företagen lyfter fram en växande efterfrågan på exempelvis teknisk expertis, särskilt inom produktutveckling. Det tvärvetenskapliga och mycket snabbt förändrande läkemedelsutvecklingslandskapet kräver moderna lösningar som även borde reflekteras i utbildningen utan att för den skull tumma på grundkunskaperna. Då vi planerade vår nya provisorsutbildning som startade hösten 2021 och riktar in sig på industriell farmaci förde vi diskussioner med Bayer om innehållet så det skulle motsvara industrins behov, säger Jessica Rosenholm, professor i farmaci företrädesvis läkemedelsutveckling vid Åbo Akademi.

Just nu råder det brist på till exempel informationsteknisk kompetens inom läkemedels- och diagnostikindustrin. Också relevant kunskap inom bioinformatik blir allt viktigare, och för tillfället finns inte tillräckligt många bioinformatiker och personer med kunskaper i bioteknik för att fylla industriernas behov. Likaså finns det en efterfrågan på ingenjörer med kunskap inom produktionsteknik och på personer som besitter djupa kunskaper i organisk kemi.

Vad behöver de kommande experterna inom branscherna veta nu och i framtiden? Vid evenemanget Foresight Academy som ordnades av Varsinais-Suomen Ennakointiakatemias, Hälsocampus Åbo och flaggskeppet InFLAMES evenemang i början av maj var företrädare för universiteten och företagen överens om att det borde föras fler gemensamma diskussioner om företagens kompetensbehov.

InFLAMES är Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma flaggskeppsinitiativ. Målet är att integrera immunologiska och immunologirelaterade forskningsaktiviteter för att utveckla och utnyttja nya diagnostiska och terapeutiska verktyg för precisionsmedicin.
Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia är ett yrkes- och sektorsövergripande samarbetsnätverk som samlar de resurser som finns i regionen för att förutse kunskaps- och utbildningsbehov.

Mera information:
Jessica Rosenholm, professor i farmaci företrädesvis läkemedelsutveckling;
E-post: jessica.rosenholm@abo.fi
Telefon: +358 504605886

Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi, medlem i INFLAMES styrgrupp
E-post: cecilia.sahlgren@abo.fi
Telefon: +358 503009680