Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Strategiskt partnerskap mellan Åbo Akademi och Bayer – samverkan mellan högskolor och näringsliv viktigare än någonsin

Åbo Akademi och Bayer Finland har ingått ett avtal om strategiskt partnerskap. Målet är att stärka det långsiktiga forskningssamarbetet mellan Bayer och Åbo Akademi och att öka arbetslivsrelevansen i utbildningarna genom en kontinuerlig dialog.

– Biovetenskaper och farmaci är ett av tyngdpunktsområdena inom forskningen vid Åbo Akademi och ingår i vår strategiska forskningsprofil Lösningar för hälsa. Åbo Akademi har länge samarbetat med Bayer men i och med det strategiska partnerskapet öppnas dörrar till nya och mer långsiktiga satsningar, säger rektor Mikael Lindfelt.

Manja Ahola (fr.v.), Head of Drug Carrier & Depot Systems vid Bayer, Mikael Lindfelt, rektor, och Tomi Penttilä, chef för Bayers produktionsenhet i Åbo.
Manja Ahola (fr.v.), Head of Drug Carrier & Depot Systems vid Bayer, Mikael Lindfelt, rektor, och Tomi Penttilä, chef för Bayers produktionsenhet i Åbo.

– Samarbeten som dessa är samtidigt oerhört betydelsefulla för våra studerande. De hjälper studenterna utveckla arbetslivsfärdigheter och -kompetenser och öppnar upp möjligheter till jobb efter studierna. Arbetslivsrelevans och samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer i våra utbildningar är både en styrka och något vi har för avsikt att bli ännu bättre på framöver. Detta avtal är ett uttryck för den strävan, framhåller Lindfelt.

Enligt Manja Ahola, Head of Drug Carrier & Depot Systems vid Bayer är samarbeten särskilt viktiga med tanke på den breda kompetensbrist som finns idag.

– Vi på Bayer är övertygade om att innovationerna inom framtidens läkemedelsutveckling och teknik för läkemedelsleverans och även den bästa vården för patienterna uppstår genom samarbete. Det strategiska samarbetet med universiteten bidrar också till att säkerställa att de som utexamineras från universiteten har sådana kunskaper och färdigheter som företagen behöver och att vi bevarar vår ställning som föregångare i den internationella verksamhetsmiljön, säger Ahola.

En studerande som konkret dragit nytta av samarbetet mellan Bayer och Åbo Akademi är Ida Tarko som gjorde sitt slutarbete i kemiteknik vid Bayer. Tarkos diplomarbete bidrog till att öka Bayers egen förståelse för målstyrd läkemedelsleverans, berättar Ahola. Från och med i höst jobbar Tarko som specialist på kvalitetskontroll vid Bayer.

Manja Ahola och Ida Tarko.
Ida Tarko (t.h.) första dagen på nya jobbet tillsammans med Manja Ahola. Tarkos diplomarbete i kemiteknik vid Bayer bidrog till att öka Bayers egen förståelse för målstyrd läkemedelsleverans.

– Samarbetet mellan universitetet och företagen hjälper studerande att utveckla den kompetens och beredskap som krävs i arbetslivet samt bygga broar till framtida arbetsplatser. Jag är själv ett konkret exempel på det här i och med att jag fick min första arbetsplats i branschen via mitt diplomarbete och sommarjobb vid Bayer. Det var också inspirerande att se att mitt diplomarbete om riktad läkemedelsadministrering har gett ett mervärde till läkemedelsutvecklingen, berättar Tarko.

– I bästa fall leder samarbetet till uppkomsten av innovationer med hjälp av vilka vi kan bevara vår ställning som föregångare i den globala konkurrensen. Ribban ligger högt eftersom målet för de innovationer som utvecklats i Finland är global genomslagskraft. Resultaten av Idas diplomarbete har redan presenterats för ledningen i Bayers globala forsknings- och produktutvecklingsorganisation, vilket verkligen är en betydande sporre och en lärande erfarenhet också för studerande, säger Ahola.

Mera information:

Jessica Rosenholm, professor i farmaci, Åbo Akademi
tfn: +358 50 460 5886
e-post: jessica.rosenholm@abo.fi

Aino Forsti-Smith, kommunikationsdirektör, Bayer Finland
e-post: aino.forsti-smith@bayer.com
tfn: +358 40 687 9995