Skriv här det du söker efter!

Läkemedelsutveckling och diagnostik

Vi har tillsammans med Åbo universitet skapat ett gemensamt profilområde inom läkemedelsutveckling och diagnostik. Inom Åbonejden har den starka forskningen – som har organiserat sig starkt under biocentret BioCity Turku – lett till ett flertal innovationer. Åbo är ledande inom läkemedelsutveckling i Finland. Tjugo procent av alla arbeten inom industrin i området har en koppling till biomedicinen.

Ett av Åbo Akademis viktigaste områden är biovisualisering. Biovisualisering är ett område för framtiden och i Åbo är man nu nationell etta inom branschen. Istället för att med mikroskop titta på enstaka celler eller vävnader kan man med olika sorters optisk teknik och laserteknik få fram allt mer detaljerad info om celler och vävnader. Det nationella PET-centret, som är ett av Europas största, är lokaliserat till Åbo.

Andra viktiga områden är läkemedelsformulering och diagnostik (med fokus på cancer), organisk kemi och biokemi, strukturbioinformatik, cell- och molekylärbiologi samt materialforskning.

Uppdaterad 5.6.2020