Skriv här det du söker efter!

 

Projektteam:   
Porträtt på Camilla Forsberg Camilla Forsberg, PeM, är fortbildningschef för verksamhetområdet pedagogik och lärarfortbildning vid Cenret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Camilla fungerar som projektledare för Framtidsdalen 2.0 och hade samma roll inom tidigare Framtidensdalen (år 2018 – 2019).

Camilla har mångårig erfarenhet av att leda utbildningsplanering och lärarfortbildning, med särskilt fokus på ledarskap. Hon har tidigare arbetat som klasslärare.

Porträttbild på Bob Kalrssom Bob Karlsson, FM, har bred erfarenhet av utbildningssektorn i Finland. Bob har arbetat som ämneslärare, rektor, utbildningschef, bildningsdirektör och direktör på Utbildningsstyrelsen. I dag är han rektor för Kimitoöns gymnasium.

Hans arbetserfarenhet omfattar arbete med läroplansreformer på skol-, kommun- och nationell nivå. Inför kommunfusionen ledde han arbetet med att sammanföra tre kommuners bildnings- och fritidssektorer, styrdokument och verksamhetskulturer och ledde bildningen i Raseborg under kommunens tre första år.

Efter åren på Utbildningsstyrelsen har han vid sidan om sin rektorstjänst även arbetat med konsultuppdrag och fortbildning, bl.a. inom fortbildningsprogrammet Framtidsdalen, år 2018-2019.

Profilbild för Lars Svedberg Lars Svedberg är docent i pedagogik/utbildningsledning, lärare i matematik och fysik och legitimerad psykolog.

Svedberg har arbetat med rektorsutbildning under lång tid vid Stockholms Universitet, Uppsala Universitet och Karlstad universitet.

Forskningsintresset är för närvarande riktat mot skolchefers samspel med rektorer och andra aktörer liksom tillitsfrågor inom utbildningssystemet.

 

Mera information om utbildare inom Framtidsdalen 2.0 publiceras fortlöpande, se modulerna.

 

Referensgrupp

Fortbildningsprogrammet Framtidsdalen 2.0 har en referensgrupp bestående av följande personer, som representerar olika delar av Svenskfinland.

Deltagande kommuner kan vända sig till respektive referensgruppsmedlem som representerar det egna geografiska området för att framföra synpunkter och behov i utvecklingsarbetet.

Torbjörn Sandén, direktör för Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi
Rikard Lindström, utbildningsdirektör, Borgå (Nyland)
Ulrika Lundberg, utbildningschef för svenskspråkig utbildning i Pargas (Åboland)
Åsa Snickars, bildningsdirektör, Närpes stad (Österbotten)
Rolf Sundqvist, utbildningsdirektör, Pedersöre (Österbotten)

I referensgruppen ingår också Camilla Forsberg och Bob Karlsson.

Uppdaterad 21.4.2022