Skriv här det du söker efter!

Processledare och projektteam: 

Porträttbild på Bob Kalrssom Bob Karlsson, FM, har bred erfarenhet av utbildningssektorn i Finland. Bob har arbetat som ämneslärare, rektor, utbildningschef, bildningsdirektör och direktör på Utbildningsstyrelsen. I dag är han tillbaka i Raseborg som rektor för en 7-9-skola.

Hans arbetserfarenhet omfattar arbete med läroplansreformer på skol-, kommun- och nationell nivå. Inför kommunfusionen ledde han arbetet med att sammanföra tre kommuners bildnings- och fritidssektorer, styrdokument och verksamhetskulturer och ledde bildningen i Raseborg under kommunens tre första år.

Efter åren på Utbildningsstyrelsen har han vid sidan om sin rektorstjänst även arbetat med konsultuppdrag och fortbildning, bl.a. inom fortbildningsprogrammet Framtidsdalen, år 2018-2019.

Uppdaterad 22.4.2021