Skriv här det du söker efter!

Framtidsdalen 2.0: Modul 1

Framtidsdalen 2.0: Modul 1

Det övergripande temat för modul 1 är Ledarskap i en lärande gemenskap

Det centrala innehållet kretsar kring att ge en överblick på hur styrkedjan och ledarskapet påverkas av pågående reformer.

Exempel på delteman ur innehållet är:

  • Social och hälsovårdsreformen
  • Agenda 2030
  • Vår gemensamma styrkedja
  • Bildningskommunen

 

Tidpunkt: 17-18 november 2021, plats meddelas senare 

Omfattning och genomförande: närstudier, två dagar

Uppdaterad 22.4.2021