Skriv här det du söker efter!

Framtidsdalen 2.0: Modul 1

Framtidsdalen 2.0: Modul 1

Centralt innehåll för Modul 1 är att ge en överblick på hur ledarskapet påverkas av pågående reformer och hur vi jobbar i enhetlighet med vår styrkedja.

Exempel på teman ur innehållet för dagarna är:

Social och hälsovårdsreformen

Agenda 2030

Nationella och aktuella rapporter

Vår gemensamma styrkedja

Bildningskommunen

 

 

Föreläsare och utbildare: 

Bengt Kristensson Uggla Bengt Kristensson Uggla, Amos Andersonska professururen i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi.

Kristensson Uggla har tidigare även varit verksam som rektor för IFL (Institutet för företagsledning), adjungerad professor i filosofi och företagsledning vid Stockholms Universitet, prefekt för Institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm och lektor vid Teologiska Högskolan i Stockholm och är sedan 1995 docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet.

Profilbild för Lars Svedberg

Lars Svedberg är docent i pedagogik/utbildningsledning, lärare i matematik och fysik och legitimerad psykolog. Svedberg har arbetat med rektorsutbildning under lång tid vid Stockholms Universitet, Uppsala Universitet och Karlstad universitet.

Forskningsintresset är för närvarande riktat mot skolchefers samspel med rektorer och andra aktörer liksom tillitsfrågor inom utbildningssystemet.

 

Kurt Torsell, direktör för svenskspråkig verksamhet och enheten för svenskspråkig utbildning vid Utbildningsstyrelsen. Torsell har en gedigen arbetserfarenhet inom utbildningssektorn, han har bland annat arbetat som lärare, rektor, sakkunnig och senast som bildningsdirektör i Sibbo.

 

Program: Framtidsdalen 2.0 Modul 1

 

Tidpunkt: 10-11 november 2021

 

Plats: Vasa: Wasa Innovation Center.

   Adress: Gerbyvägen 16, 65230 Vasa

Uppdaterad 17.11.2022