Skriv här det du söker efter!

Framtidsdalen 2.0 – Modul 4

Framtidsdalen 2.0 – Modul 4

Det övergripande temat för modul 4 är Helhetspedagogiskt ledarskap 

Exempel på delteman ur innehållet är:  

  • Redovisning av den egna styrkedjan; hur den ser ut och fungerar i praktiken 
  • Välbefinnande och hållbarhet 
  • Vad ligger i grunden för våra val och beslut 
  • Bildningskommunens värdegrund 
  • Livslångt lärande 

 

Tidpunkt: 17-18 november 2022, plats meddelas senare 

Omfattning och genomförande: två gemensamma närstudiedagar 

Uppdaterad 22.4.2021