Skriv här det du söker efter!

Framtidsdalen 2.0 – Modul 4

Framtidsdalen 2.0 – Modul 4

Helhetspedagogiskt ledarskap 

Centralt innehåll för modulen är att synliggöra systematiken i styrkedjan och en gemensam avslutning.

Exempel på teman ur innehållet är:

  • Helhetspedagogiskt ledarskap
  • Välbefinnande och hållbarhet
  • Vad ligger i grunden för våra val och beslut
  • Bildningskommunens värdegrund

 

Föreläsare och utbildare:

Porträttbild på Louise Bringselius

Louise Bringselius är filosofie doktor, docent och lektor i organisation och ledning, som är en inriktning inom företagsekonomi, på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Sverige. Sedan år 2001 har Bringselius studerat frågor om kultur, ledarskap och styrning, med särskilt fokus på former för att skapa lyhördhet för professioner och medborgare. Bringselius arbetar med tillitsfrågor och särskilt området tillitsbaserad styrning och ledning.

“Tillit är guldet som håller samman människor i samhällen och organisationer. I Norden är den allmänna tilliten mellan människor hög, men däremot finns det problem med tilliten inom våra organisationer. Mönstret går igen i hela västvärlden. I stället för tillit ser vi detaljstyrning och en övertro på manualer, dokumentation och beslutslinje. Därför talar vi idag om hur vi behöver styra och leda med tillit till människors omdöme i stället.”

Profilbild för Lars Svedberg

Lars Svedberg är docent i pedagogik/utbildningsledning, lärare i matematik och fysik och legitimerad psykolog. Svedberg har arbetat med rektorsutbildning under lång tid vid Stockholms Universitet, Uppsala Universitet och Karlstad universitet.

Forskningsintresset är för närvarande riktat mot skolchefers samspel med rektorer och andra aktörer liksom tillitsfrågor inom utbildningssystemet.

 

Tidpunkt och plats: 24-25 november 2022, i Arken, Åbo Akademi.

Adress: Fabriksgatan 2, Åbo

 

Omfattning och genomförande: två gemensamma närstudiedagar 

Uppdaterad 12.9.2022