Skriv här det du söker efter!

Framtidsdalen 2.0 – Modul 4

Framtidsdalen 2.0 – Modul 4

Helhetspedagogiskt ledarskap 

Centralt innehåll för modulen är att synliggöra systematiken i styrkedjan och en gemensam avslutning.

Exempel på teman ur innehållet är:

Helhetspedagogiskt ledarskap

Välbefinnande och hållbarhet

Vad ligger i grunden för våra val och beslut

Bildningskommunens värdegrund

 

Föreläsare och utbildare:

Porträttbild på Louise Bringselius

Louise Bringselius är filosofie doktor, docent och lektor i organisation och ledning, som är en inriktning inom företagsekonomi, på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Sverige. Sedan år 2001 har Bringselius studerat frågor om kultur, ledarskap och styrning, med särskilt fokus på former för att skapa lyhördhet för professioner och medborgare. Bringselius arbetar med tillitsfrågor och särskilt området tillitsbaserad styrning och ledning.
Mia Heikkilä

Mia Heikkilä är professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa och också docent i pedagogik vid Mälardalens universitet. Heikkiläs specialområde kan formuleras som genus- och jämställdhetsutmaningar i förskolor och skolor.
Porträttbild på Mari Sjöström

Mari Sjöström är specialsakkunnig vid enheten för välfärd och bildning på Kommunförbundet.
Profilbild för Lars Svedberg

Lars Svedberg är docent i pedagogik/utbildningsledning, lärare i matematik och fysik och legitimerad psykolog. Svedberg har arbetat med rektorsutbildning under lång tid vid Stockholms Universitet, Uppsala Universitet och Karlstad universitet.

Forskningsintresset är för närvarande riktat mot skolchefers samspel med rektorer och andra aktörer liksom tillitsfrågor inom utbildningssystemet.

Porträttbild på Petra Theman

Petra Theman är stadsdirektör i Raseborg. Har varit diplomat sedan 2003 i Argentina, också med ansvar för Uruguay och Paraguay, Stockholm och Peking. Har arbetat med jämställdhetsfrågor på Utrikesministeriet, ”den största prioriteringen för Finland i utvecklingsfrågor.”

 

Program: Avslutningsdagar 24-25.11.2022

Tidpunkt och plats: 24-25 november 2022, i Arken, Åbo Akademi.

Adress: Fabriksgatan 2, Åbo

 

Omfattning och genomförande: två gemensamma närstudiedagar 

Uppdaterad 17.11.2022