Skriv här det du söker efter!

Framtidsdalen 2.0 – Modul 4

Framtidsdalen 2.0 – Modul 4

Helhetspedagogiskt ledarskap 

Centralt innehåll för modulen är att synliggöra systematiken i styrkedjan och en gemensam avslutning.

Exempel på teman ur innehållet är:

  • Helhetspedagogiskt ledarskap
  • Välbefinnande och hållbarhet
  • Vad ligger i grunden för våra val och beslut
  • Bildningskommunens värdegrund

 

Tidpunkt: 24-25 november 2022, i Åbo.

Omfattning och genomförande: två gemensamma närstudiedagar 

Uppdaterad 30.9.2021