Skriv här det du söker efter!

Framtidsdalen 2.0 – Modul 2

Framtidsdalen 2.0 – Modul 2

Det övergripande temat för modul 2 är Förnyelse och utveckling av  verksamhetskulturen och strukturerna 

Det centrala innehållet kretsar kring att analysera bildningens ekosystem och behov av att utveckla verksamhetskulturen.  

Exempel på delteman ur innehållet är: 

  • Hur styrkedjan fungerar i vardagen 
  • Hur styrkedjan fungerar i krissituationer 
  • Systematiskt kvalitetsarbete 
  • Presentation av olika case: en fördjupning för den egna kommunen 

 

Tidpunkt:

Dag 1

8-10 februari 2022

Dag 2

15-17 mars 2022

Helsingfors: 8.2.2022

Åbo: 9.2.2022

Vasa: 10.2.2022

Helsingfors: 16.3.2022

Åbo: 17.3.2022

Vasa: 15.3.2022

 

Omfattning och genomförande: två separata regionala närstudiedagar 

Uppdaterad 22.4.2021