Skriv här det du söker efter!

Framtidsdalen 2.0 – Modul 2

Framtidsdalen 2.0 – Modul 2

Förnyelse och utveckling av  verksamhetskulturen och strukturerna 

Centralt innehåll för modul 2 är att analysera bildningens ekosystem och behov av att utveckla verksamhetskulturen genom att stärka rollerna i styrkedjan.

Exempel på teman ur innehållet för dagarna är:

  • Hur fungerar styrkedjan
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Presentation av olika case: en fördjupning för den egna kommunen och möjlighet till erfarenhetsutbyte

 

Tidpunkt:

Dag 1

8-10 februari 2022

Dag 2

8-10 mars 2022

Helsingfors: 8.2.2022

Åbo: 9.2.2022

Vasa: 10.2.2022

Helsingfors: 9.3.2022

Åbo: 10.3.2022

Vasa: 8.3.2022

 

Omfattning och genomförande: två separata regionala närstudiedagar 

Uppdaterad 19.5.2021