Skriv här det du söker efter!

Framtidsdalen 2.0 – Modul 2

Framtidsdalen 2.0 – Modul 2

Förnyelse och utveckling av  verksamhetskulturen och strukturerna 

Centralt innehåll för modul 2 är att analysera bildningens ekosystem och behov av att utveckla verksamhetskulturen genom att stärka rollerna i styrkedjan.

Exempel på teman ur innehållet för dagarna är:

Hur fungerar styrkedjan

Systematiskt kvalitetsarbete

Presentation av olika case: en fördjupning för den egna kommunen och möjlighet till erfarenhetsutbyte

 

Föreläsare och utbildare

Linnea Henriksson

Linnéa Henriksson undervisar och forskar i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. Till hennes forskningsintressen hör tvåspråkig förvaltning, kommunala beslutsfattare samt marknadsorientering av kommunal serviceproduktion. Hon är stadsfullmäktiges ordförande i Raseborg.

 

Tidpunkt:

Dag 1 Dag 2

Åbo: 8.2.2022 Program, klicka här

Vasa: 9.2.2022 Program, klicka här

Vasa: 8.3.2022 Program, klicka här

Helsingfors: 10.3.2022 Program, klicka här

 

Plats:

8.2.2022: online, länk till skickas till de anmälda per e-post

9.2.2022: online, länk till skickas till de anmälda per e-post

8.3.2022: Vasa, Academill (ÅA)

10.3.2022: Helsingfors, UBS: Monikäyttötila 1075 ( 1 vån)

 

Omfattning och genomförande: två separata regionala närstudiedagar 

Uppdaterad 17.11.2022