Skriv här det du söker efter!

Framtidsdalen 2.0 – Modul 2

Framtidsdalen 2.0 – Modul 2

Förnyelse och utveckling av  verksamhetskulturen och strukturerna 

Centralt innehåll för modul 2 är att analysera bildningens ekosystem och behov av att utveckla verksamhetskulturen genom att stärka rollerna i styrkedjan.

Exempel på teman ur innehållet för dagarna är:

  • Hur fungerar styrkedjan
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Presentation av olika case: en fördjupning för den egna kommunen och möjlighet till erfarenhetsutbyte

 

Tidpunkt:

OBS: datum och orter är ännu preliminära.

Dag 1 Dag 2

Åbo / Helsingfors: 8.2.2022

Vasa: 9.2.2022

Åbo / Helsingfors: 10.3.2022

Vasa: 8.3.2022

 

Omfattning och genomförande: två separata regionala närstudiedagar 

Uppdaterad 30.9.2021