Skriv här det du söker efter!

Framtidsdalen 2.0 – Modul 3

Framtidsdalen 2.0 – Modul 3

Att leda verksamhetskulturen, strukturer och förändringar 

Centralt innehåll för modulen är att betona ledarskapet genom styrkedjan.

Exempel på teman ur innehållet är:

  • Jobba med strukturer och arbetssätt.
  • En fördjupning i begreppen lärande och organisation.
  • Under modulen ingår också erfarenhetsutbyte.

 

Tidpunkt:  

Dag 1

26 – 28 april 2022

Dag 2

6 – 8 september 2022

Helsingfors: 27.4.2022

Åbo: 26.4.2022

Vasa: 28.4.2022

Helsingfors: 7.9.2022

Åbo: 8.9.2022

Vasa: 6.9.2022

 

Omfattning och genomförande: två separata regionala närstudiedagar

Uppdaterad 19.5.2021