Skriv här det du söker efter!

Framtidsdalen 2.0 – Modul 3

Framtidsdalen 2.0 – Modul 3

Det övergripande temat för modul 3 är Att leda verksamhetskulturen, strukturer och förändringar 

Det centrala innehållet kretsar kring att att betona ledarskapet genom styrkedjan. 

Exempel på delteman ur innehållet är:  

  • Att jobba med strukturer och arbetssätt  
  • En fördjupning i begreppen lärande och organisation  

Under modulen delar också deltagarna med sig av egna modeller till övriga.  

 

Tidpunkt:  

Dag 1

26 – 28 april 2022

Dag 2

6 – 8 september 2022

Helsingfors: 27.4.2022

Åbo: 26.4.2022

Vasa: 28.4.2022

Helsingfors: 7.9.2022

Åbo: 8.9.2022

Vasa: 6.9.2022

 

Omfattning och genomförande: två separata regionala närstudiedagar

Uppdaterad 22.4.2021