Skriv här det du söker efter!

Framtidsdalen 2.0 – Modul 3

Framtidsdalen 2.0 – Modul 3

Att leda verksamhetskulturen, strukturer och förändringar 

Centralt innehåll för modulen är att betona ledarskapet genom styrkedjan.

Exempel på teman ur innehållet är:

Jobba med strukturer och arbetssätt.

En fördjupning i begreppen lärande och organisation.

Under modulen ingår också erfarenhetsutbyte.

 

Föreläsare och utbildare

Ann-Christin Furu är docent i småbarnspedagogik med inriktning mot hållbarhetsfrågor vid Åbo Akademi i Vasa. I sin forskning uppmärksammar hon frågor om både intern och extern hållbarhet och intresserar sig särskilt för hur relationella perspektiv kan bidra till resiliens och däremed hållbart ledarskap och medarbetarskap. Ann-Christin har mer än 20 års erfarenhet av att katalysera utvecklingsarbete i organisationer, både hos enskilda indiver och hos hela arbetsteam. Sedan 2011 driver hon företaget Refugium, vars syfte är att skapa rum för inre och yttre hållbarhet
Profilbild för Lars Svedberg

Lars Svedberg är docent i pedagogik/utbildningsledning, lärare i matematik och fysik och legitimerad psykolog. Svedberg har arbetat med rektorsutbildning under lång tid vid Stockholms Universitet, Uppsala Universitet och Karlstad universitet.

Forskningsintresset är för närvarande riktat mot skolchefers samspel med rektorer och andra aktörer liksom tillitsfrågor inom utbildningssystemet.

Porträttbild på Stephan Rapp

Stephan Rapp är professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap vid Linnéuniversitetet. Han är här även koordinator för Centrum för pedagogisk ledning och utbildningschef för det statliga rektorsprogrammet. Rapp är legitimerad lärare och har en bakgrund som lärare, rektor, skolchef, utbildningsdirektör, kommunchef och utbildningschef vid Domstolsverket. Han har vidare varit vd och akademisk ledare vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Universitet. 

 

Tidpunkt:  

Dag 1

Dag 2

Helsingfors: 26.4.2022 Program, klicka här

Vasa: 27.4.2022 Program, klicka här

Vasa:

5.9.2022 Safari i Vasa inhiberad.

6.9.2022 Närstudiedag i Vasa, till anmälan

Program, klicka här

Åbo:

7.9.2022 Safari  OBS! Skild anmälan!

Safari program, klicka här

8.9.2022 Närstudiedag i Åbo

Program, klicka här

 

Plats: 

26.4.2022: Helsingfors, UBS: Monikäyttötila 1075 ( 1 vån)

27.4.2022: Vasa, Academill (ÅA)

5 – 6.9.2022: Vasa, Academill (ÅA)

7 – 8.9.2022: Åbo, Aurum (ÅA)

 

Omfattning och genomförande: safaris + två separata regionala närstudiedagar

Uppdaterad 17.11.2022