Skriv här det du söker efter!
Logo för Framtidsdalen.

Framtidsdalen

Logo för Framtidsdalen.

Framtidsdalen

Framtidsdalen är ett nationellt projekt för framtidens ledare inom utbildningen. Under utbildningen, som pågår under 2018-2019, erbjuds deltagarna möjlighet att utveckla den egna organisationens ledningsfunktioner. Kommunerna deltar som ett eget team och fokus ligger på egna pågående utvecklingsprocesser i kommunen samt nätverkande.

Projektet har en egen webbsida med material; Framtidsdalen.fi

Logo med innehållande värderingar för Framtidsdalen.

Målgrupp: Utbildningsanordnare, bildnings- och sektordirektörer, skolornas och läroanstalternas rektorer samt personer i ledande ställning inom småbarnspedagogiken.

 

1. Stärker ledarskapskompetensen

Syftet med projektet Framtidsdalen är att stärka och utveckla ledarskapskompetensen hos utbildningsanordnare, bildnings- och sektordirektörer, skolornas och läroanstalternas rektorer samt personer i ledande ställning inom småbarnspedagogiken.

2. Stöder lokala och regionala utvecklingsbehov

Under utbildningarna jobbar man med sitt team, utvalda regionala processledare och sakkunniga föreläsare. Exempel på teman under utbildningsdagarna är strategiskt utvecklingsarbete, pedagogiskt ledarskap, en välmående organisation och andra aktuella frågor som berör bildningssektorn.

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för det egna arbetet och för pågående utvecklingsprocesser som leder framåt mot den nya bildningskommunen 2020. Teamwork är nyckelordet!

3. Strategiskt arbete tillsammans

Tanken med Framtidsdalen är att arbeta tillsammans med representanter från olika sektorer. Vi erbjuder:

  • Sakkunniga föreläsare kring aktuella teman
  • Regionala utbildningstillfällen (Helsingfors, Vasa och Åbo)
  • Processledning och handledning under utbildningen
  • Nätverkande och möjligheter att utveckla kontaktnätet i Svenskfinland
  • Webbportalen Framtidsdalen

 

Utbildningsmodul 1

Tema: Processen inleds                                      

Nyland: 27-28.8.2018
Åboland: 29-30.8.2018
Österbotten: 4-5.9.2018

Utbildningsmodul 2

Tema: Det strategiska arbetet fortsätter, Känn dig själv som ledare, Välbefinnande, Ekonomi

Österbotten: 15-16.11.2018
Nyland: 19-20.11.2018
Åboland: 22-23.11.2018

Utbildningsmodul 3

Tema: Ledarskap

Helsingfors, Hanaholmen 5-6.2.2019

Utbildningsmodul 4                                              

Österbotten: 6-7.5.2019
Nyland: 8-9.5.2019
Åboland: 14-15.5.2019

Utbildningsmodul 5         

Österbotten: 3-4.9.2019
Nyland: 26-27.8.2019
Åboland: 29-30.8.2019

Utbildningsmodul 6

Österbotten: 14-15.11.2019

 

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Processledare för Nyland

 

Processledare (Huvudansvarig)
Rolf Sundqvist

 

 

Processledare
Barbro Högström
Tel. +358 (0)6 785 0250
Mobil: +358 (0)50 514 7230
E-post: rolf.sundqvist@pedersore.fi

 

Mobil: +358 (0)50 351 1497
E-post: barbro.hogstrom@esbo.fi

 

Processledare för Åboland

 

Processledare (Huvudansvarig)
Rolf Sundqvist

 

 

Processledare
Liliane Kjellman
Tel. +358 (0)6 785 0250
Mobil: +358 (0)50 514 7230
E-post: rolf.sundqvist@pedersore.fi

 

Mobil: +358 (0)50 432 3594
E-post: liliane.kjellman@turku.fi

 

Processledare för Österbotten

 

Processledare (Huvudansvarig)
Rolf Sundqvist

 

 

Processledare
Bob Karlsson
Tel. +358 (0)6 785 0250
Mobil: +358 (0)50 514 7230
E-post: rolf.sundqvist@pedersore.fi

 

Mobil: 019 – 289 3511
E-post: bob.karlsson@raseborg.fi

Uppdaterad 29.8.2020