Skriv här det du söker efter!

Öppenhet och etik

Öppenhet och etik

Öppen vetenskap och etik i forskningen är viktigt för Åbo Akademi. När vi öppnar och delar data, material och resultat bygger vi hållbar kunskap. Öppenhet hör till god vetenskaplig sed och god forskningsetisk praxis.

Det finns också tillfällen då öppenheten och etiken drar åt olika håll, till exempel när forskningsmaterialet består av personuppgifter som skyddas av sekretessbestämmelser. Diskussionen om gränserna för öppenhet och etiska aspekter pågår ständigt.

Läs mer om öppenhet och etik i forskningen vid Åbo Akademi:

Uppdaterad 15.1.2020