Skriv här det du söker efter!

Folkrätt – forskning

Folkrätt – forskning

I vår forskning analyserar vi hur internationella aktörer formar internationella relationer och hur effekterna av detta syns såväl på lokalt, regionalt som globalt plan. Forskning om mänskliga rättigheter är likaledes en viktig tyngdpunkt för folkrätten.

Det internationella statssamfundet står inför stora utmaningar. Flyktingströmmar, klimatförändring, långvariga väpnade konflikter samt allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter utgör exempel på samhällsproblem som hör till folkrättens intressesfär. Inom folkrätt är vi fokuserade på de rättsnormer som skapats för att hantera dessa problem.

Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi fungerar i nära anslutning till ämnet. Mera information på sidan Institute for Human rights.

Uppdaterad 31.8.2021