Skriv här det du söker efter!

Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademis fakultet för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik grundades år 1985. Dess huvudsakliga uppdrag är att bedriva högklassig akademisk människorättsforskning av stor samhällelig relevans samt erbjuda på denna forskning baserad utbildning i samverkan med nationella och internationella samarbetspartner.

De nuvarande tyngdpunktsområdena inom forskningen vid Institutet är: 1) social rättvisa och skyddet av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 2) skyddet av utsatta gruppers rättigheter såsom minoriteter, flyktingar, asylsökanden och immigranter, samt 3) global utveckling genom människorättsbaserade normer och strategier.

Det internationella magisterprogrammet i folkrätt och mänskliga rättigheter (Master’s Degree Programme in International Law and Human Rights) erbjuds tillsammans med ämnet folkrätt vid Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter har också en lång erfarenhet av att arrangera kortare intensivkurser om olika aspekter på mänskliga rättigheter.

Institutets verksamhet finansieras dels av Åbo Akademi, dels genom projektbaserad extern finansiering. Verksamheten leds av professor Elina Pirjatanniemi.

Mera information på Institutets engelska sidor.

Kontakta oss:

Institutet för mänskliga rättigheter
vid Åbo Akademi
Fänriksgatan 3A
FI-20500 Åbo

humanrights@abo.fi

X (Twitter): @abohumanrights

Uppdaterad 13.9.2023