Skriv här det du söker efter!

Projekt och utvecklingsarbete vid Språkcentret

Projekt och utvecklingsarbete vid Språkcentret

Aktuella projekt

Vid Språkcentret utvecklar vi kontinuerligt vår verksamhet genom internt samarbete med utbildningsprogrammen, fakulteterna och de övriga enheterna vid akademin samt genom projekt med externa parter.

Uppdaterad 28.2.2022