Skriv här det du söker efter!

Projekt och utvecklingsarbete vid Språkcentret

Projekt och utvecklingsarbete vid Språkcentret

Vid Språkcentret utvecklar vi kontinuerligt vår verksamhet genom internt samarbete med utbildningsprogrammen, fakulteterna och de övriga enheterna vid akademin samt genom projekt med externa parter.

Projektet Bron, finansierad av Svenska kulturfonden, stärker samarbetet mellan gymnasierna och akademin och gör övergången mellan studier på andra stadiet och högskola smidigare. Målet är att erbjuda en nätbaserad kurs för gymnasister med fokus på fördjupade kunskaper i den vetenskapliga genren och akademiska diskursen.

Digicampus Språkcentret är en satsning på utvecklingen av flexibla digitala undervisningsmiljöer som ska erbjuda både lärare och studenter nya pedagogiska former och verktyg för undervisning och inlärning.

Inom projektet Språk- och skrivstöd tar Språkcentret tillsammans med utbildningslinjerna och fakulteterna fram rutiner som identifierar studenters behov av språk- och skrivstöd på svenska och engelska. Ett annat mål med projektet är att producera onlinematerial som studenter kan använda inom ramen för en kurs eller som självstudiematerial.

Uppdaterad 12.3.2021