Skriv här det du söker efter!

2Digi2

2Digi2

Språkcentret vid Åbo Akademi deltar i 2digi2, som är ett tvåårigt projekt (2022-2023) som involverar lärare och personal från tolv språkcenter runt om i Finland. Projektet är en fortsättning på 2digi och syftar till att hjälpa lärare vid språkcentren att navigera i den snabbt föränderliga digitala undervisningsmiljön. Det finns fyra huvudteman i projektet.

  1. Forska om, producera och dela nya lärandemål för den digitala inlärningsmiljön.
  2. Analysera de generiska färdigheter som behövs i en digital miljö och skapa riktlinjer och material för undervisning.
  3. Utarbeta riktlinjer och material för undervisning av studenter med särskilda behov i den digitala miljön.
  4. Förse lärare och studenter med riktlinjer och material för relationsbyggande i en digital miljö.

Uppdaterad 22.2.2023