Skriv här det du söker efter!

Gateway to Finland – Finnish for Workforce Integration

Gateway to Finland – Finnish for Workforce Integration

Bakgrund

Den finländska regeringen betonar vikten av internationell kompetens och arbetskraft. Åtgärdsprogrammet Talent Boost har som målsättning att göra Finland till en internationellt attraktiv plats för arbete, studier och forskning. Programmet satsar på internationella studerandes och forskares integrering i Finland.

Om projektet

Målsättningen för Språkcentrets projekt Gateway to Finland – Finnish for Workforce Integration är att producera en kurs i finska för internationella examensstuderande vid Åbo Akademi. Kursen ger studerande sådana färdigheter i muntlig och skriftlig finska som krävs i det finländska arbetslivet och främjar således studerandes integration. Kursen ökar även studerandes kulturkännedom om det finländska arbetslivet.

Som en del av projektet har även producerats ett digitalt pedagogiskt spel, som är integrerat i kurshelheten.

Gateway to Finland-projektet är en del av Åbo Akademis Talent Boost-program: https://www.abo.fi/samverkan/talent-boost/

Om kursen i finska

Kursen består av ett antal studiemoduler som är à 1 sp. Modulernas teman anknyter till det finländska arbetslivet, bl.a. den finländska arbetskulturen, arbetslivskommunikation, entreprenörskap i Finland och att hitta jobb i Finland. Tre av modulerna är obligatoriska, de resterande är valbara. Studerande väljer två valbara moduler utöver de tre obligatoriska modulerna (sammanlagt 5 sp), dvs. studerande skräddarsyr sin kurshelhet och väljer de modulerna som bäst motsvarar de egna behoven för språkinlärning och integration.

Undervisningsformerna varierar från gruppundervisning till workshops, flippad undervisning och självstudier. Även det digitala pedagogiska spelet används kontinuerligt under kursens gång och utgör ett centralt element som stöder inlärningen.

Kursens startnivå är A2 enligt den europeiska referensramen för språk, dvs. kursen lämpar sig för studerande som har baskunskaper i det finska språket. Kursens målnivå är B1.

Kursen har piloterats hösten 2022.

Projektgrupp

  • Mia Panisse (projektägare)
  • Zara Wessberg (projektkoordinator)
  • Dan Holm (extern IT-sakkunnig)
  • Laura Vahtera (projektplanerare)
  • Marit Vest-Sjöholm (projektplanerare)

Uppdaterad 22.2.2023