Skriv här det du söker efter!

Gateway to Finland – Finnish for Workforce Integration

Gateway to Finland – Finnish for Workforce Integration

Åtgärdsprogrammet Talent Boost har som målsättning att göra Finland till en internationellt attraktiv plats för arbete, studier och forskning. Programmet satsar på integrering av internationella studenter och forskare i Finland.

Målsättningen för Språkcentrets projekt Gateway to Finland – Finnish for Workforce Integration är att producera kurser i finska för internationella examensstuderande vid Åbo Akademi. Kurserna ger studerande sådana färdigheter i muntlig och skriftlig finska som krävs i det finländska arbetslivet och som främjar studenternas integration. Kurserna ökar även studenternas kulturkännedom om det finländska arbetslivet.

Som en del av projektet har det producerats ett digitalt pedagogiskt spel, som är integrerat i kursen Finnish 3.

Under 2024 introduceras ett nivåtest och en ny kurs, Finnish 4. Språkcaférverksamhet i svenska och finska ordnas både i Åbo och Vasa.

Gateway to Finland-projektet är en del av Åbo Akademis Talent Boost-program: https://www.abo.fi/samverkan/talent-boost/

Uppdaterad 9.11.2023