Skriv här det du söker efter!

Språk- och skrivstöd

Språk- och skrivstöd

Språk- och skrivstöd

Inom projektet stöds kandidat- och magisterstuderande som arbetar med sina avhandlingar och som behöver mera stöttning än den som erbjuds i form av övriga kurser och skrivhandledning vid Språkcentret.

Bland annat har vi utarbetat skrivretreater på svenska och engelska och en skrivstödjande kurs på engelska för avhandlingsskribenter, Developing Thesis Writing Skills. Tanken med kursen är dels att hjälpa studenterna att förbättra sina språkliga färdigheter så att de bättre matchar de krav som ställs på akademiskt språkbruk i en avhandling, dels att erbjuda stödjande och uppmuntrande ramar för skrivprocessen, så att sannolikheten för att texten blir färdig växer. 

Inom projektet har Språkcentret även producerat språk- och skrivstödsmaterial som lagts ut på Åbo Akademis Moodleplattform, i en resursbank som är öppen för ÅA-studerande och personal: Språkresurser/Language resources (kräver ÅA-inloggning).  

 

 

Uppdaterad 9.11.2023