Kirjoita tähän hakemasi!

SALT – saariston ja maaseudun lasten ja nuorten kotiseutusuhteen ja -identiteetin puolesta

SALT – saariston ja maaseudun lasten ja nuorten kotiseutusuhteen ja -identiteetin puolesta

SALT (Skärgård och landsbygd i samverkan – Saaristo ja maaseutu yhteistyössä) -teemaverkosto edistää lasten ja nuorten kotipaikkaidentiteettiä, hyvinvointia ja osallisuutta saaristossa ja maaseudulla. SALT yhteiskehittää kuntien kanssa pedagogisia toimintamalleja maaseudun ja saariston lasten ja nuorten myönteisen kotiseutusuhteen puolesta. SALT toteuttaa tutkimusta, herättää keskustelua ja tuo verkostossaan yhteen asiantuntijoita ja eri alojen toimijoita.

Kotiseudun kulttuurin, perinteiden ja taitojen tuntemus syventää lasten ja nuorten juurtumista ja hyvinvointia. Lapsena ja nuorena saavutettu myönteinen kotipaikkasuhde lisää nuorten aikuisten tulevaisuuden mahdollisuuksia asua ja elää saaristossa ja maaseudulla. Saaristo- ja maaseututietojen ja -taitojen sisällyttäminen varhaiskasvatuksen ja koulujen toimintaan lisää tietoisuutta ympäristön ja ilmaston tilasta ja siitä, miten voimme rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa.

lapsia nuotion äärellä
Kuva: Tommi Taipale

 

Turunmaan saaristossa on useiden vuosien ajan toteutettu kotiseutukasvatusta eri ikäryhmille suunnattujen pedagogisten työkalujen ja aktiviteettien avulla, mm. Saaristomeren UNESCO-biosfäärialueen pedagoginen toiminta ja alueen yläkoulujen saaristotieto-oppiaine ovat hyviä esimerkkejä tästä. Näiden ja muiden aiempien kokemusten pohjalta SALT luo yhteistyötä ja tukee toimintamalleja, jotka voidaan ottaa käyttöön saaristo- ja maaseutualueilla eri puolilla Suomea. Hankkeen kuluessa pedagogisia ja yhteistyötoimintamalleja käynnistetään vähintään neljässä saaristo- ja maaseutukunnassa (suomen- ja ruotsinkielisissä) eri puolilla maata. SALT-verkoston tarkoituksena on tukea kuntia löytämään omat toimintatapansa.

Hanketta rahoittavat Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) ja Svenska Kulturfonden. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2022–1.4.2024 ja hanketta on johtanut Tiina Saaresranta.

Ota yhteyttä:

Åbo Akademin Saaristoinstituutti
Sähköposti: skargard@abo.fi
Saaristoinstituutin muut yhteystiedot.

Päivitetty 28.5.2024