Skriv här det du söker efter!

Materialbank för hembygdsfostran öppen för alla pedagoger

Materialbank för hembygdsfostran öppen för alla pedagoger

Beställ material gratis under våren 2024. Nätverksprojektet SALT vill främja barn och ungas hembygdsidentitet, välbefinnande och delaktighet i skärgården och på landsbygden.

Nätverksprojektet SALT:s materialbank är öppen för alla men riktar sig i första hand till pedagoger inom småbarnspedagogik och den grundläggande utbildningen. Materialet har fokus på hembygdsfostran. Passa på! Under våren 2024 kan du gratis beställa av materialet!

I materialbanken finns en läsårskalender som ger inspiration att tillsammans med klassen upptäcka hembygden och näromgivningen. Kalendern ger tips om hur du kan komplettera undervisningen med kunskap om hemorten.

Dessutom finns det en planeringsguide, som är ett verktyg för att planera pedagogisk verksamhet. Målet är att med hjälp av guiden utveckla en struktur och kontinuitet i den fostrande verksamheten för landsbygds- eller skärgårdsfostran som görs i kommunerna.

Hembygdens superhjältar är en handbok i hållbarhet inom småbarnspedagogiken. Den innehåller fördjupad kunskap om hållbarhetsteman och tips på hur de på ett lättfattligt och roligt sätt kan behandlas i den dagliga verksamheten inom småbarnspedagogiken.

Som komplement till handboken finns ett Hembygdens superhjältar-pass för hembygdens miniambassadörer. I hållbarhetspasset kan barnen samla klistermärken ända tills de går ut förskolan och är en fullärd miniambassadör för din hembygd.

Materialet är framtaget inom nätverksprojektet SALT – Skärgård och landsbygd i samverkan | Saaristo ja maaseutu yhteistyössä. Som grund ligger Skärgårdshavets Unesco biosfärområdes pedagogiska modeller kring hållbarhet.

Bekanta dig med materialbanken här. Notera att samma material också finns på finska, det hittar du genom att byta språk på webbsidan.

 

Grundtanken i projektet SALT är att om barn och unga har kännedom om och en positiv bild av hembygdens kultur och traditioner och känslan av att man kan – till exempel fiska, odla eller hitta i skogen – ökar det deras välbefinnande, möjlighet att rota sig på sin hemort och att på sikt vilja bo kvar eller återvända dit. Projektet vill främja stoltheten över och kunskapen om hemorten – öppna ögonen för de möjligheter som finns att livnära sig på orten och vad allt man kan syssla med på fritiden.

Kanske det här också är ett sätt att vända en negativ befolkningsutveckling?

Läs gärna mera om den verksamhet som kommunerna som deltar i SALT:s pilotfas har kring skärgårds- och landsbygdsfostran:

Kommuner jobbar för att barn och unga ska trivas på hemorten.

I Velkua skola finns skärgårdskunskapen runt hörnet.

Nätverksprojektet SALT:s webbplats.

Projektet finansieras av Landsbygdspolitiska rådet, Skärgårdsdelegationen och Svenska kulturfonden och leds vid Skärgårdsinstitutet vid Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi 1.4.2022–30.6.2024.