Skriv här det du söker efter!

SALT – materialbank

SALT – materialbank

På den här sidan samlar vi material som produceras inom nätverket SALT.

Materialet kan användas som inspiration och stöd vid planeringen av pedagogisk verksamhet som främjar utvecklingen av en positiv hembygdskänsla hos barn och unga på landsbygden och i skärgården. Materialbanken är inte klar utan fylls på vart efter att material tillkommer.

 

Material som stöd i planeringen

SALT Planeringsguide (pdf)

Planeringsguiden är ett verktyg för att planera pedagogisk verksamhet som bidrar till att barn och unga upptäcker och ser värdet i sin hembygd. Målsättningen är att med hjälp av guiden utveckla en struktur och kontinuitet i den fostrande verksamheten för landsbygds- eller skärgårdsfostran som görs i kommunerna.

 

Bloggar och artiklar om landsbygds- och skärgårdsfostran

Vi måste komma ihåg att värdera det goda livet på landsbygden och i skärgården (extern länk)

Bloggtext om seminariet ”Stark hembygdskänsla och hållbarhetsbränd en källa till livskraftig landsbygd och skärgård” som arrangerades 28.3.2023 av de landsbygds- och skärgårdspolitiska nätverken KEHÅ (Hållbarhetsveckan) och SALT (Skärgård och landsbygd i samverkan).

Uppdaterad 12.5.2023