Skriv här det du söker efter!

SALT – materialbank

SALT – materialbank

På den här sidan samlar vi material som produceras inom nätverket SALT.

Materialet kan användas som inspiration och stöd vid planeringen av pedagogisk verksamhet som främjar utvecklingen av en positiv hembygdskänsla hos barn och unga på landsbygden och i skärgården. Materialbanken är inte klar utan fylls på vart efter att material tillkommer.

 

Material som stöd i planeringen

SALT Planeringsguide (pdf)

Planeringsguiden är ett verktyg för att planera pedagogisk verksamhet som bidrar till att barn och unga upptäcker och ser värdet i sin hembygd. Målsättningen är att med hjälp av guiden utveckla en struktur och kontinuitet i den fostrande verksamheten för landsbygds- eller skärgårdsfostran som görs i kommunerna.

 

Hembygdens superhjältar. Hållbarhet inom småbarnspedagogiken – en handbok (pdf)

Denna handbok innehåller fördjupad kunskap om hållbarhetsteman och tips på hur de på ett lättfattligt och roligt sätt kan behandlas i den dagliga verksamheten inom småbarnspedagogiken.

Hembygdens superhjältar – Pass för miniambassadörerna för hembygdens superhjältar (pdf)

Hållbarhetspasset delas ut till barn inom småbarnpedagogiken. I passet kan du samla klistermärken ända tills du går ut förskolan och är en fullärd miniambassadör för din hembygd!

 

Läsårskalenden Min plats på jorden (pdf)

Läsårskalendern ger pedagogen inspiration att tillsammans med klassen upptäcka hembygden och näromgivningen. Kalendern ger tips om hur du kan komplettera undervisningen med kunskap om hemorten för att ge en känsla av tillhörighet och delaktighet hos eleverna.

 

Om du vill beställa materialet, ta kontakt med Skärgårdsinstitutet på skargard@abo.fi eller Cecilia Lundberg 046 920 2007.

 

Rapport om SALT-projektet med erfarenheter och rekommendationer

Rapport: Platsanknytning och hembygdskänsla i skärgårds- och landsbygdsområden – Erfarenheter från SALT-nätverkets pilotprojekt för hembygdsfostran (pdf). Kenneth Nordberg, projektforskare, Åbo Akademi.

 

Webbinarium: Lärdomar från temanäterverket SALT

Webbinariet arrangerades 30.5.2024. Programmet.

En podd om hembygdsfostran

En podd om hembygdsfostran. (Öppnas i Youtube, enbart ljudfil)

En podd för dig som vill komma igång med hembygdsfostran i småbarnspedagogik, skola eller i kommunen. Ljudfilen finns på Youtube men är endast ljud, ingen bild. I podden får du tips, råd och konkreta exempel från pilotkommunerna i SALT. Innehållet enligt följande:

Intro (kommunikatör Mia Henriksson)

1:35: Syftet med SALT och hembygdsfostran. Hembygdsfostran är viktigt för barns och ungas välmående. (projektledare för SALT Tiina Saaresranta)

7:53: Pedagogisk verksamhet inom Skärgårdshavets Unesco biosfärområde (projektledare för pedagogisk verksamhet vid Biosfärområdet Erika Silventoinen)

16:45: Pilotkommunen Malax och SALT-verksamheten på Bergö inom småbarnspedagogik och skola. (lärare Mikael Lattu)

23:00: Pilotkommunen Vörå och SALT-verksamheten i Maxmo. (välfärdschef Heidi Nyman)

27:35: Pilotkommunen Lappträsk. (Tiina Saaresranta)

29:50: Pilotkommunen Nådendal (utvecklingschef Tiina Rinne-Kylänpää i översättning av Niklas Ollila)

36:25: Om SALT:s materialbank som stöd för planering av pedagogisk verksamhet kring hembygdsfostran. (Mia Henriksson)

38:25: Några tips om hur du kan komma i gång med hembygdsfostran. (Tiina Saaresranta)

Mediemotsvarighet för podden SALT. Öppnas i pdf-format i ny flik.


Idéträd för skärgårdsfostran | Skärgårdsseminariet 11.10.2023 (pdf)

 


 

Bloggar och artiklar om landsbygds- och skärgårdsfostran

Allt fler kommuner satsar på hembygdsfostran: ”Då du har en anknytning till en plats, vill du också utveckla den” (extern länk)
Artikel i Svenska Yle 27.3.2024.

 

 

SALT-projektet vill stärka ungas kärlek till hembygden: ”Om barn och unga får lära sig om sin hemort, är de också stolta över den” (extern länk)

Artikel i Svenska Yle 21.2.2024.

 

En vägg med en anslagstavla med bilder på. Högst upp texten SALT.

Kommuner jobbar för att barn och unga ska trivas på hemorten
En artikel om Malax och Vörå kommuners verksamhet inom skärgårds- och landsbygdsfostran inom ramen för SALT-projektet. (15.2.2024)

 

Min plats på jorden – nytt material för landsbygds- och skärgårdsfostran! (extern länk)
Bloggtext om läsårskalendern Min plats på jorden ger idéer för hur hembygdsfostran kan integreras i den grundläggande utbildningen eller i någon typ av annan hembygdsverksamhet. (15.2.2024)

 

Rektor Päivi Soukka presenterar Velkua skolas verksamhet, en del av eleverna sitter längst fram på golvet och lyssnar.

I Velkua skola finns skärgårdskunskapen runt hörnet
Artikel om SALT-projektets pilotkommuners verksamhet inom skärgårds- och landsbygdsfostran. (1.11.2023)

 

 

Landsbygds- och skärgårdsakademier, varför är det en bra idé? (extern länk)
Bloggtext av forskardoktor Kenneth Nordberg om hur en akademi ska se ut och fungera. (4.10.2023)

 

 

Kommuner främjar med entusiasm barn och ungas skärgårdsfostran (extern länk)
Bloggtext om varför det är viktigt med kontinuitet och synlighet i hembygds-, skärgårds-, eller landsbygdsfostran. (29.6.2023)

 

Två pojkar sitter mitt emot varandra och kollar i varsitt mikroskåp.

SALT hjälper barn och unga att upptäcka charmen med uppväxtorten
Artikel om vad temanätverket SALT – Skärgård och landsbygd i samverkan går ut på (8.5.2023)

 

Vi måste komma ihåg att värdera det goda livet på landsbygden och i skärgården (extern länk)

Bloggtext om seminariet ”Stark hembygdskänsla och hållbarhetsbränd en källa till livskraftig landsbygd och skärgård” som arrangerades 28.3.2023 av de landsbygds- och skärgårdspolitiska nätverken KEHÅ (Hållbarhetsveckan) och SALT (Skärgård och landsbygd i samverkan).

 

 

Uppdaterad 7.6.2024