Skriv här det du söker efter!

Vi utvecklar bedömning tillsammans

Inom projektet Vi utvecklar bedömning tillsammans ordnas fortbildningar för lärare inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet.
Materialet och verktygen som deltagarna kommer att få ta del av sammanställt av experter och forskare inom nätverket KAARO.

Fortbildningar läsåret 2021-2022:

Hösten 2021

I september 2021 börjar två MOOC nätkurser om bedömning som pedagogiskt verktyg. I november börjar en bedömningsfortbildning till finskalärare. Anmälan till höstens kurser är öppen!

Våren 2022

 

Avslutade fortbildningar:

Fortbildning 1, hösten 2020: Bedömningsteam (5 sp)
Fortbildning 2, våren 2021: Bedömningskriterier och lärandemål (5 sp)

 

Målgrupp:

Personal inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet

Utbildare:

Najat Ouakrim-Soivio, Mia Skog samt inbjudna experter och forskare inom bedömning.

Ort:

Webbaserad fortbildning

Tidpunkt:

Hösten 2020-våren 2022

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

I projektet KAARO deltar Helsingfors universitet (ledning och samordning), Aalto-universitetet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi och Östra Finlands universitet. Dessutom samarbetar vi med andra projekt, nätverk och universitet.

                                     

Uppdaterad 27.8.2021