Skriv här det du söker efter!

Vi utvecklar bedömning tillsammans

Inom projektet Vi utvecklar bedömning tillsammans kommer fortbildningar att ordnas för lärare inom den grundläggande utbildningen. Hösten 2020 ordnas den första fortbildningen på distans  kring bedömning, den riktar sig till lärarteam i skolor. Under våren 2021 ordnas en fortbildning om hur man skall ta i bruk de nya bedömningskriterierna för vitsorden 5,7,8 och 9. Denna riktar sig främst till lärare och bedömningsteam inom åk 5-9. Materialet och verktygen  som deltagarna kommer att få ta del av sammanställt av experter och forskare inom nätverket KAARO.

Kursinformation:

Fortbildning 1, hösten 2020: Bedömningsteam (5 sp) Avslutad

Fortbildning 2, våren 2021: Bedömningskriterier och lärandemål (5 sp)

Målgrupp:

Personal inom den grundläggande utbildningen

Utbildare:

Najat Ouakrim-Soivio, Mia Skog samt inbjudna experter och forskare inom bedömning.

Ort:

Webbaserad fortbildning

Tidpunkt:

Hösten 2020-våren 2021

Omfattning:

Fortbildningen Vi utvecklar bedömning tillsammans – Bedömningsteam (5 sp) består av av tre digitala träffar via Zoom à 2 timmar samt mellanuppgifter. Fortbildningen Bedömningskriterier och lärandemål (5sp) består av tre distansträffar samt distansuppgifter.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

I projektet KAARO deltar Helsingfors universitet (ledning och samordning), Aalto-universitetet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi och Östra Finlands universitet. Dessutom samarbetar vi med andra projekt, nätverk och universitet.

Uppdaterad 11.3.2021