Skriv här det du söker efter!

Vi utvecklar bedömning tillsammans

Vi utvecklar bedömning tillsammans

Inom projektet Vi utvecklar bedömning tillsammans ordnas fortbildningar för lärare inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet.
Materialet och verktygen som deltagarna kommer att få ta del av sammanställt av experter och forskare inom nätverket KAARO.

 

Workshop för skolor den 9.8.2022

Nätverket KAARO arrangerar gemensamma planerings – och fortbildnings workshops åt skolor via Zoom 9-10.8. Målsättningen är att stöda skolorna i utvecklingen av bedömning och i att planera läsåret med bedömning i åtanke.

En workshop inkluderar en inledning, en diskussionsdel och en arbetsdel (30 min + 15 min + ca 30-60 min).
Ni kan delta i en eller i flera workshops.

Svenskspråkigt program:

Tisdag 9.8.2022 kl 12.15-13.45 Mångsidig bedömning, Mia Skog
Är bedömningen i vår skola mångsidig?

Tisdag 9.8.2022 kl 14.15-15.45 Arbete och uppförande, Mia Skog
Finns det en risk att elevens arbete och uppförande blandas samman när kunnande betygsätts?

Anmäl din skola med senast den 20.6.2022. Deltagandet är avgiftsfritt.
Anmälningsblankett (på finska): https://www.lyyti.fi/reg/KAARO-Veso-tyopajat

Frågor om det svenskspråkiga programmet kan riktas till Mia Skog, mia.skog@abo.fi.

Mera information på finska och det finskspråkiga programmet finns här: https://www.kaaro.fi/veso.

 

Fortbildningar våren 2022:

Morgonkaffe och bedömningsdiskussion:

Diskutera bedömningsfrågor tillsammans med kolleger medan du dricker ditt morgonkaffe! Två svenskspråkiga bedömningsmorgnar arrangeras våren 2022.

Torsdag 10.3.2022 kl. 8.15-9.00. Tema: Mångsidig bedömning
Torsdag 21.4.2022 kl. 8.15-9.00
. Tema: Bedöma utan prov

Plats: Zoom
Huvudsakliga målgruppen är lärare i den grundläggande utbildningen och i gymnasiet. ​Deltagandet är avgiftsfritt. Välkommen med!

 

Kommunseminarium 6.4.2022

Ett svenskspråkigt Kommunseminarium arrangeras den 6.4.2022 kl. 14.00-16.00 på distans (Zoom). Tema: Hur ska utbildningsanordnaren följa upp hur bedömningsprinciperna uppfylls i skolorna samt stödja utvecklingen av en enhetlig bedömningskultur.
Målgrupp: Rektorer, bildningsdirektörer, lärare och andra som är intresserade av att utveckla bedömningskompetens på kommunal nivå och skolor emellan.

 

Fortbildningar hösten 2021:

Bedömning som pedagogiskt verktyg i den grundläggande utbildningen, 5 sp, hösten 2021, MOOC
Bedömning som pedagogiskt verktyg i gymnasiet, 5 sp, hösten 2021, MOOC
Bedömningsfortbildning: Mål och bedömningskriterier för Finska A i åk 7-9, hösten 2021

Fortbildningar läsåret 2020-2021:

Fortbildning 1, hösten 2020: Bedömningsteam (5 sp)
Fortbildning 2, våren 2021: Bedömningskriterier och lärandemål (5 sp)

 

Målgrupp:

Personal inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet

Utbildare:

Mia Skog, Najat Ouakrim-Soivio samt inbjudna experter och forskare inom bedömning.

Ort:

Webbaserad fortbildning

Tidpunkt:

Hösten 2020-våren 2022

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

I projektet KAARO deltar Helsingfors universitet (ledning och samordning), Aalto-universitetet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi och Östra Finlands universitet. Dessutom samarbetar vi med andra projekt, nätverk och universitet.

                                     

Uppdaterad 8.9.2022