Skriv här det du söker efter!

Bedömningsdiskussioner: Mål och kriterier inom Finska A i åk 7-9, 5 sp

Bedömningsdiskussioner: Mål och kriterier inom Finska A i åk 7-9, 5 sp

Bedömningsdiskussioner: Mål och kriterier inom Finska A i åk 7-9, 5 sp

Vill ni diskutera mål och kriterier i Finska A åk 7-9 med sakkunniga och kolleger? Skall vi planera lärande och bedömning i Finska A tillsammans?
Behöver ni verktyg för att analyser bedömningskriterierna?

Målgrupp: Lärare (Finska A) inom den grundläggande utbildningen, främst åk 5-9

Målet med fortbildningen:

  • Stödja lärare att ta i bruk bedömningskriterier och lärandemål i undervisningen
  • Diskussion med ämnesexpert om bedömningskriterierna
  • Planering och genomförande av lärande utgående från bedömningskriterier

Kursupplägg och -plan: Fortbildning består av tre distansträffar samt material och mellanuppgifter.

Distansfortbildning 2,5h/träff:

4.11.2021, kl. 13:00-15.30
8.12.2021, kl. 13:00-15.30
27.1.2022, kl. 13:00-15.30

Utbildare: Yvonne Nummela (UBS), Carola Åkerlund (NCU) och Mia Skog (CLL)

Avgift: Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Anmälan: Senast 28.10 Länk till anmälningsblanketten

 

Uppdaterad 9.9.2021