Skriv här det du söker efter!

Bedömningskriterier och lärandemål

Bedömningskriterier och lärandemål (5 sp)

 

Under fortbildningen får lärare (främst åk 5-9) möjlighet att reflektera och utveckla sin bedömning genom de ämnesvisa kunskapskraven och lärandemålen. Kursdeltagarna kommer även att få handledning hur den lokala läroplanen kan uppgöras för åk 7-9. Fortbildningen ger verktyg för att genomföra en mångsidig, öppen och jämlik bedömning. Fortbildningen består av tre distansträffar samt för- och mellanuppgifter.

Målgrupp:

Lärare inom den grundläggande utbildningen (främst åk 5-9)

Målsättningar:

  • Deltagarna får handledning för hur man kan uppgöra den lokala läroplanen för åk 7-9.
  • Stödja lärare att ta i bruk bedömningskriterier och lärandemål i undervisningen
  • Planering och genomförande av lärande utgående från bedömningskriterier
  • Planera bedömning av mångvetenskapliga temahelheter

Innehåll och tider:

Parallella fortbildningar:

I Helsingforsregionen

Dag 1: 16.2 2021 kl. 15-17
Dag 2: 10.3 21021 kl. 15-17
Dag 3. 19.4.2021 kl. 15-17

I Åboregionen

Dag 1: 18.2 2021 kl. 15-17
Dag 2: 11.3 2021 kl. 15-17
Dag 3: 20.4.2021 kl.15-17

I Österbotten

Dag 1: 17.2.2021 kl. 15-17
Dag 2: 16.3.2021 kl. 15-17
Dag 3: 21.4.2021 kl. 15-17

Innehåll och tema:

Föruppgift

Dag :1 Analys av bedömningskriterier och lärandemål

Mellanuppgift

Dag 2: Uppgörande av lokal läroplan

Mellanuppgift

Dag 3: Planering och bedömning av mångvetenskapliga temahelheter

Avslutande uppgift

 

Utbildare:

Najat Ouakrim-Soivio, Mia Skog samt inbjudna experter och forskare inom bedömning.

Ort:

Webbaserad fortbildning

Tidpunkt:

Våren 2021

Omfattning:

Fortbildningen Bedömningskriterier och lärandemål (5sp) består av tre träffar (distans- eller närträffar beroende på Covid-läge) samt distansuppgifter.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

I projektet KAARO deltar Helsingfors universitet (ledning och samordning), Aalto-universitetet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi och Östra Finlands universitet. Dessutom samarbetar vi med andra projekt, nätverk och universitet.

Uppdaterad 21.10.2020