Skriv här det du söker efter!

Bedömningskriterier och lärandemål

Bedömningskriterier och lärandemål (5 sp)

 

Under fortbildningen får lärare (främst åk 5-9) möjlighet att reflektera och utveckla sin bedömning genom de ämnesvisa kunskapskraven och lärandemålen. Kursdeltagarna kommer även att få handledning hur den lokala läroplanen kan uppgöras för åk 7-9. Fortbildningen ger verktyg för att genomföra en mångsidig, öppen och jämlik bedömning. Fortbildningen består av tre distansträffar samt för- och mellanuppgifter.

Målgrupp:

Lärare inom den grundläggande utbildningen (främst åk 5-9)

Målsättningar:

 • Deltagarna får handledning för hur man kan uppgöra den lokala läroplanen för åk 7-9.
 • Stödja lärare att ta i bruk bedömningskriterier och lärandemål i undervisningen
 • Diskussion med ämnesexpert om bedömningskriterierna
 • Planering och genomförande av lärande utgående från bedömningskriterier
 • Planera bedömning av mångvetenskapliga temahelheter

Tidpunkt: våren 2021:

Parallella fortbildningar:

I Helsingforsregionen

Dag 1: 16.2 2021 kl. 15-17
Dag 2: Ämnesträff i mars (datumen i lista nedan)
Dag 3. 19.4.2021 kl. 15-17
Extra träff: Frågor och svar om bedömning 5.5. kl 15-17

I Åboregionen

Dag 1: 18.2 2021 kl. 15-17
Dag 2: Ämnesträff i mars (datumen i lista nedan)
Dag 3: 20.4.2021 kl.15-17
Extra träff: Frågor och svar om bedömning 5.5. kl 15-17

I Österbotten

Dag 1: 17.2.2021 kl. 15-17
Dag 2: Ämnesträff i mars (datumen i lista nedan)
Dag 3: 21.4.2021 kl. 15-17
Extra träff: Frågor och svar om bedömning 5.5. kl 15-17

Innehåll och tema:

Föruppgift

Dag 1: Analys av bedömningskriterier och lärandemål

Mellanuppgift

Dag 2: Enskilda ämnesträffar för ämneslärare. Sakkunniga presenterar de nya kunskapskraven.

 • Historia och samhällslära med doc. Najat Ouakrim-Soivio (Fi/Sv) den 11.3-21 kl 15-17 på distans
 • Matematik med undervisningsrådet Kristian Smedlund (Sv) den 15.3-21 kl 15-17 på distans
 • Finska med undervisningsrådet Yvonne Nummela (Sv) den 18.3 kl 15-17 på distans
 • Engelska med undervisningsrådet Yvonne Nummela (Sv) den 22.3-21 kl 15-17 på distans
 • Fysik och kemi med undervisningsrådet Kristian Smedlund (Sv) den 23.3 kl 15-17 på distans
 • Modersmål och litteratur med undervisningsrådet Pamela Granskog (Sv) den 24.3 kl 15-17 på distans
 • Biologi med Susanna Björkell från UBS, 25.3-21 kl 15-17 på distans
 • Religion med Kati Mikkola, undervisningrådet i religion (Fi/Sv) 29.3 kl 15-17
 • Geografi med Susanna Björkell från UBS 7.4-21 kl 15-17 på distans
 • Bildkonst med universitetslektor Hannah Kaihovirta 8.4 kl 15-17 på distans

* Skild kurs om bedömning inom konst- och färdighetsämnen kommer att arrangeras våren 2022.

Mellanuppgift

Dag 3: Uppgörande av lokal läroplan samt planering och bedömning av mångvetenskapliga temahelheter

Avslutande uppgift

Frågor och svar om bedömning den 5.5 kl 15-17: Det har kommit in många intressant och viktiga frågor om bedömning. För att hinna svara på alla frågor har vi satt in en extra  träff den 5.5 kl 15-17. Sakkunniga doc Najat Oukrim Soivio svarar på deltagarnas frågor. Vill ni ställa flera frågor i förväg kan ni skicka in dem via denna länk.

 

Utbildare:

Najat Ouakrim-Soivio, Mia Skog samt inbjudna experter och forskare inom bedömning.

Ort:

Webbaserad fortbildning

Tidpunkt:

Våren 2021

Omfattning:

Fortbildningen Bedömningskriterier och lärandemål (5sp) består av tre distansträffar samt distansuppgifter.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan: senast 9.2.2021 (via länkarna i gråa balken).

I projektet KAARO deltar Helsingfors universitet (ledning och samordning), Aalto-universitetet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi och Östra Finlands universitet. Dessutom samarbetar vi med andra projekt, nätverk och universitet.

Uppdaterad 7.4.2021