Skriv här det du söker efter!

Bedömningskriterier och lärandemål i konst- och färdighetsämnen, 5 sp

Bedömningskriterier och lärandemål i konst- och färdighetsämnen, 5 sp

Bedömningskriterier och lärandemål i konst- och färdighetsämnen, 5 sp

Under fortbildningen får lärare i konst- och färdighetsämnen möjlighet att reflektera och utveckla sin bedömning genom de ämnesvisa kunskapskraven och lärandemålen. På fortbildningen fördjupar deltagarna sig i konst- och färdighetsämnenas slutbedömningskriterier, vilket stöder genomförandet av kriteriebaserad bedömning i undervisningen. Fortbildningen ger verktyg för att genomföra en öppen och jämlik bedömning.

Målgrupp: ämneslärare i konst- och färdighetsämnen, ämneslärarstuderande i konst- och färdighetsämnen

Kursen är tvåspråkig och arrangeras i samarbete mellan Aalto universitet och Åbo Akademi

Målet med kursen:

 • Stödja lärare i konst- och färdighetsämnen att ta i bruk bedömningskriterier och lärandemål i undervisningen
 • Utveckla modeller och god praxis för att främja bedömningsdialog som både uppmärksammar särdragen i konst- och färdighetsämnen och är experiment- och forskningsbaserade
 • Erbjuda en teori- och forskningsgrund för utveckling av kriteriebaserad bedömning
 • Stödja reflektion kring lärarens bedömningskunskap och den systematiska utvecklingen av bedömningen styrd av lärandemål och bedömningskriterier
 • Ge tid för peer learning och gemensam utveckling av bedömningen

Kursens centrala innehåll: 

 • De förnyade slutbedömningskriterierna i konst- och färdighetsämnen
 • Lärandemål och bedömningskriterier som grund för bedömningen
 • Bedömningens jämställhet och jämlikhet
 • Planering och implementering av kriteriebaserad bedömning i konst- och färdighetsämnen
 • Kommunicering av lärandemål och bedömningskriterier till elever och vårdnadshavare
 • Mångsidiga bedömningsmetoder

Kursupplägg och -plan: Två fortbildningsdagar på distans, tre självstudieperioder i MOOC–kursplattformen med distansträffar i smågrupp/lärarteam.

 • Kursarbetet inleds 17.1.2022 med föruppgift och självstudieperiod
 • Fortbildningsdagarna är må 14.2.2022 och må 14.3.2022
 • Kursen avslutas 11.4.2022 efter sista självstudieperioden.

För att avlägga den här kursen framgångsrikt ska du delta i två fortbildningsdagar på nätet, göra uppgifterna i tre självstudieperioder på MOOC–kursplattformen samt arbeta i lärarteam.

Tidpunkt: 17.1-11.4.2022, fortbildningsdagar må 14.2.2022 och må 14.3.2022

Avgift: Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Anmälan: Länk till anmälningsblanketten

Uppdaterad 14.6.2021