Skriv här det du söker efter!

Bedömning som pedagogiskt verktyg i gymnasiet, 5 sp

Bedömning som pedagogiskt verktyg i gymnasiet, 5 sp

Bedömning som pedagogiskt verktyg i gymnasiet, 5 sp, hösten 2021

MOOC-kursen Bedömning som pedagogiskt verktyg ger läraren en inblick i hur man kan granska och utveckla sin egen bedömningskompetens och sina egna bedömningsrutiner. På kursen får deltagarna bekanta sig med teorier kring bedömning och lärande och lära sig tillsammans med andra hur teorierna kan tillämpas på den egna undervisningen. Med hjälp av teorier och konkreta modeller ska deltagarna granska och utveckla sina egna bedömningsrutiner. På kursen gör deltagarna också upp en plan för de kan utveckla sin bedömningskompetens, och dessutom får de delta i ett flertal kollegiala diskussioner, där deltagarna tillsammans får reflektera över sina bedömningsrutiner.

Kursinnehållet är avsedd att hjälpa lärare att utveckla sin egen bedömningspraxis och -kompetens. Kursupplägget följer ett schema, eftersom kollegiala diskussioner och kommentarer har visat sig vara en väsentlig del av kursen, och diskussionerna är mest givande och lättast att genomföra om en tillräckligt stor grupp lärare samtidigt jobbar med samma kursmodul. Det är emellertid också möjligt att komma med också efter den officiella kursstarten och avlägga kursen i sin egen takt.

MÅLGRUPP: Gymnasielärare och lärarstuderande

MÅLET MED KURSEN ÄR

  • att ge lärare i gymnasiet en teori- och forskningsbaserad grund för utvecklingen av deras bedömningsrutiner
  • att främja mångsidiga bedömningsmetoder och utvecklande av bedömningsrutiner
  • att erbjuda gymnasielärare en plattform för kollegiala gemensamma diskussioner kring bedömning.

Kursens centrala innehåll: introduktion till teorier kring bedömning, dynamiskt angreppssätt i bedömning, inlärningsfärdigheter och bedömning, bedömning som stöder kognitiva färdigheter och inlärningsstrategier, bedömning som stöder lärandet, självvärdering och kamratrespons, portfolior.

Kursupplägg och -plan: På bilden nedan visas ett rekommenderat kursschema. De olika kursmodulerna blir tillgängliga på MOOC-plattformen i enlighet med schemat. Kursuppgifter kan emellertid göras och lämnas in ända till 17.1.2022, då alla kursuppgifter ska senast vara inlämnade.

Visulalisering av kursschema
För att avlägga den här MOOC-kursen framgångsrikt ska du:
  • göra delarna 1, 2 och 3, som ingår i lärarens plan för utveckling av bedömningskompetens
  • delta i en diskussion med andra kursdeltagare i slutet av varje kursmodul genom att själv skriva ett diskussionsinlägg och genom att kommentera tre andra kursdeltagares inlägg.

Tidpunkt: Hösten 2021

Avgift: Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Anmälan: Anmäl dig via denna länk Anmälningen är öppen fram till den 30.11.2021

Uppdaterad 16.8.2021