Skriv här det du söker efter!

Modul 2: Stadievisa delkurser (6sp)

Modul 2 innebär att du genomför en process i din egen undervisning med hjälp av handledning och kollegialt stöd. Tema och innehåll kan bestå av något du redan har planerat att jobba med eller något nytt du vill ta in i din undervisning. Med stöd av kolleger och handledare jobbar du med att utveckla din egen undervisning och höja din egen kompetens.

Arbetssättet på delkurserna består av 30% närstudier (två heldagar närstudier), 30% handledning (individuellt och i grupp) samt 40% självstudier och studiecirklar i virtuell miljö (deltagarnas inlägg publiceras digitalt). Närstudietillfällena schemalägger vi tillsammans enligt gruppens tidtabell.

Vi har delat upp fortbildningen enligt målgrupperna. Här nedan hittar du respektive kategorier.

Modulen pågår mellan:

Vasa: 15.11, kl. 10-13 och avslutas 9.5, kl. 10-13

Åbo: 16.11, kl. 10-13 och avslutas 10.5, kl. 10-13

Uppdaterad 23.5.2019