Modul 2: Stadievisa delkurser (6sp)

Deltagarna genomför en process i sin egen undervisning med hjälp av handledning och kollegialt stöd.

Arbetssättet på delkurserna består av 30% närstudier (två heldagar närstudier), 30% handledning (individuellt och i grupp) samt 40% självstudier och studiecirklar i virtuell miljö (kurs deltagarnas inlägg publiceras digitalt).

Vi har delat upp fortbildningen enligt målgrupperna. Här nedan hittar du respektive kategorier.

Uppdaterad 14.9.2018