Skriv här det du söker efter!

För lärare som undervisar i modersmål och litteratur på gymnasiet

Fokus ligger på de ungas läs- och skrivkompetens, där varje deltagare ses som en ämnespedagogisk resurs. Med erfarenheter från klassrum och skrivuppgifter, från nya studentexamen och digitalisering spanar vi in i de framtida utmaningar som ligger i att erövra en strategisk, kritisk läs- och skrivkunnighet.

Hur förmedlar modersmålsläraren en djup förståelse av genre och kontext? Annette Kronholm-Cederberg fungerar som handledare.

 

Annette Kronholm-Cederberg Handledande lärare (gymnasiet):

Annette Kronholm-Cederberg, FD

Annette är modersmålslärare vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby. Annette har disputerat i skrivpedagogik och har länge haft ett specialintresse för unga människors skrivande och medieproduktion. På senare år har hon utvecklat kollegieprojektet ”KODKNÄCKAREN – strategier för genremedvetet lärande” tillsammans med alla ämneslärare på skolan. Hon är också ordförande i Svenska modersmålslärarföreningen i Finland och kolumnist i Vasabladet.

Uppdaterad 17.9.2018