Skriv här det du söker efter!

För lärare som undervisar i modersmål och litteratur i åk 7-9

Fortbildningen ger ny kunskap om hur elevers allsidiga språkutveckling och läs- och skrivutveckling stöttas i en kreativ lärmiljö där såväl långsam och kritisk bokläsning samt uppkopplade klassrum finns med som naturliga element.

Multilitteracitetens möjligheter konkretiseras. Vi för pedagogiska samtal om ny ungdomslitteratur, tar del av ny kunskap om flerspråkig litteracitet och svenska som andraspråk. Lärarna utvecklas som skrivhandledare och vi lär oss av varandra och delar friskt med oss av våra fungerande undervisningmetoder och vårt material.

Vi funderar på våra responsförfaranden och vår bedömning av elevtext samt hur vi kan och borde stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. Fokus ligger på de krav som ställs på framtidens skribenter och läsare. Lotta Dammert fungerar som handledare.

Lotta Dammert Handledande lärare (åk 7-9):

Lotta Dammert, FM

Lotta är biträdande rektor och lektor i modersmål och litteratur i Sarlinska skolan i Pargas. Lotta är också utbildad speciallärare och har rektorsbehörighet. Hennes specialintresse som pedagog är läsning och för några år sedan framförde hon en vision som resulterade i att ett team pedagoger, en bibliotekarie och en IT-stödperson skapade lärmiljön Läsväskan. Dessutom skriver hon bloggen Bokduetten tillsammans med sin kollega och vän.

Uppdaterad 31.5.2019