Utbildningen ger lärarna ny kunskap om hur elevernas allsidiga språkutveckling och läs- och skrivutveckling stöttas i mångsidiga och kreativa lärmiljöer. Vi för pedagogiska samtal kring ny barn- och ungdomslitteratur, hur den utgör en stabil och estetisk grund för undervisningen och bidrar till att eleverna utvecklar kritisk tolkande läsning.

Lärarna får ökad kompetens i att hantera mångfald och att stödja språklig och kulturell identitet. Multilitteracitetens möjligheter konkretiseras och literacy i uppkopplade klassrum granskas. Vi uppmärksammar elevers skrivutveckling och hur vi som lärare kan handleda skrivprocesser, respondera och bedöma texter. Sigrid Ducander är handledande lärare och utbildare.

Dessa delkurser riktade mot undervisning i lågstadiet är uppdelade i följande helheter:

  • För klasslärare som undervisar i modersmål och litteratur i åk 1-2
  • För klasslärare som undervisar i modersmål och litteratur i åk 3-6

 

Sigrid Ducander Koordinator och handledande lärare (åk 1-6):

Sigrid Ducander, PeM

För tillfället jobbar Sigrid som utbildningsplanerare vid CLL med projektet Gränsland. Hennes specialintresse som klasslärare är läsning och skrivning i olika lärmiljöer och hon har ett forskningsintresse inom området multilitteracitet.

Uppdaterad 17.9.2018