Skriv här det du söker efter!

GRÄNSLAND – forma din fortbildning om läs- och skrivprocesser på 2020-talet!

Fortbildningshelheten GRÄNSLAND utgår från att lärarens kvalitativt högtstående arbete med läs- och skrivprocesser inte är statiskt, utan ständigt i rörelse. Målet är att lärarnas kunskaper om aktuell läs- och skrivforskning uppdateras och utvecklas via kollegial handlingsreflektion. Deltagarna blir bättre på att stötta, beskriva och utvärdera elevers och studerandes allsidiga kompetens i modersmålsämnet samt på att hantera mångfalden i klassen.

Här hittar du vår kursportal för modul 1! Klicka på ”Kurskatalog för siten” och välj kurs för att självregistrera er. Ni får därefter ett mejl med era inloggningsuppgifter. Tiden för detta mejl kan variera beroende på e-postleverantören.


Målgrupp:

  • Klasslärare och ämneslärare i modersmål och litteratur inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet.
  • Lärare i svenska och kommunikation inom yrkesutbildningen.

Innehåll:

GRÄNSLAND består av tre moduler, skräddarsydda för lärare på olika stadier. Hela paketet ger 15 sp, men deltagare kan också välja att avlägga enskilda delar.

Modul 1: MOOC – Massive Open Online Course (3sp)

Modul 2: Stadievisa delkurser (6sp)

Modul 3: Temakurser/workshops (6sp)


Ort:

Vasa och Åbo


Tidpunkt:

  • Vasa 15.11 2018, 9.5 2019, däremellan närstudietillfällen som bestäms i gruppen
  • Åbo: 16.11 2018, 10.5 2019, däremellan närstudietillfällen som bestäms i gruppen

Omfattning:

15 studiepoäng


Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 23.5.2019