GRÄNSLAND – forma ditt fortbildningsprojekt om läs- och skrivprocesser på 2020-talet!

Fortbildningsprojektet GRÄNSLAND utgår från att lärarens kvalitativt högtstående arbete med läs- och skrivprocesser inte är statiskt, utan ständigt i rörelse. Målet är att lärarnas kunskaper om aktuell läs- och skrivforskning uppdateras och utvecklas via kollegial handlingsreflektion. Deltagarna blir bättre på att stötta, beskriva och utvärdera elevers och studerandes allsidiga kompetens i modersmålsämnet samt på att hantera mångfalden i klassen.


Målgrupp:

  • Klasslärare och ämneslärare i modersmål och litteratur inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet.
  • Lärare i svenska och kommunikation inom yrkesutbildningen.

Innehåll:

GRÄNSLAND består av tre moduler, skräddarsydda för lärare på olika stadier. Hela paketet ger 15 sp, men deltagare kan också välja att avlägga enskilda delar.

Modul 1: MOOC – Massive Open Online Course (3sp)

Modul 2: Stadievisa delkurser (6sp)

Modul 3: Temakurser/workshops (2sp)


Ort:

Vasa: Startdatum 15.11.2018

Åbo: Startdatum 16.11.2018


Tidpunkt:

Hösten 2018 till hösten 2019


Omfattning:

15 studiepoäng


Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 5.10.2018