Skriv här det du söker efter!

För lärare som undervisar i modersmål, svenska och kommunikation inom yrkesutbildningen

Fortbildningen fokuserar på metoder som uppmuntrar de studerande att utveckla sina läs- och skrivfärdigheter så att de svarar på kraven inom den egna branschen och arbetslivet. Kreativa kommunikationsprocesser stöttas särskilt med hjälp av digitala verktyg.

Tillverkning av tidsenliga CV:n, berätta din berättelse! Lärarna får ökad kunskap om stöd för studerande med läs- och skrivsvårigheter.

Camilla Björk-Åman fungerar som handledande lärare.

 

Camilla Björk-Åman Handledande lärare (yrkesutbildningen):

Camilla Björk-Åman, PeD

Camilla arbetar som universitetslärare vid Åbo Akademi, specialpedagogik. Camilla har mångårig erfarenhet av arbetet som speciallärare inom yrkesutbildningen. År 2013 disputerade hon med en diskursanalytisk studie av yrkeslärares tal om studerande som behöver särskilt stöd. Frågor om inkluderande utbildning och delaktighet ligger Camilla varmt om hjärtat och därmed även de utmaningar inom läs- och skrivområdet som kan försvåra studerandes delaktighet i utbildning och samhälle.

Uppdaterad 23.5.2019