Skriv här det du söker efter!

Educa 2024

Logo för utbildningsmässan Educa.

Educa 2024 arrangeras  26 – 27.1.2024 vid Mässcentret i Helsingfors.

 

 

Åbo Akademi deltar med en monter i det svenskspråkiga kvarteret Hörnan. Där samlas organisationer och föreningar som tillsammans bjuder på ett gediget kunskapsutbud, gäster, föresläsningar, nätverkande, inspiration, mingel och härliga möten. Här finns något för alla oberoende var och med vad längs lärstigen du jobbar med!

Se hela programmet här

 

Åbo Akademi medverkar i dessa scenprogram i Hörnan
Ledarskap för framtidens utbildning

Ledarskap inom utbildningssektorn förändras med tiden och visst är det också en generationsfråga hur
man ser på ledarskap och om man strävar efter positioner som innebär den formen av ansvar.
Vem vill bli ledare idag och vad behöver framtiden egentligen sett till det läge vi befinner oss i som bäst?
Hur utvecklas resurserna för ledarskap inom den svenska utbildningen, hur är läget 2035 och vilka former
av nätverk önskar man se utvecklas till dess?

I panelen:
Sektoransvarig för bildning, Niklas Wahlström, Svenska Folkskolans vänner
Rektor Martin Ahlskog, Finlands Svenska Lärarförbund
Rektor Prakticum Laila Andersson
Michael Uljens, professor i pedagogik, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi

 

Tid: 26.1.2024 16:10 – 16:45

Plats: Hörnan

 

Fuskgenerator eller kritisk vän – inblick i AI ur utbildningsperspektiv i dagens läge och tankar framöver

Drygt ett år har gått sedan ChatGPT lanserades och startade diskussionen om hur utbildningssektorn dels kunde anamma AI men även vilka utmaningar dessa verktyg ställer för oss. Mycket har hänt sedan dess. Nya verktyg eller funktioner lanseras varje vecka, lärare delar exempel på hur de använt AI i sin undervisning och vi ser att studerande och elever använder verktygen på sin fritid och i sitt skolarbete. Här gäller det för utbildningssektorn att dels hänga med i vad som sker, men även att reflektera över vilken påverkan AI kan ha på vår verksamhet – nu och i framtiden. Under denna session ger vi en kort inblick i hur AI-verktyg diskuteras och används i undervisningen redan nu samt hur dessa kan påverka vår bedömningskultur. Vilken roll vill vi att AI ska ha i framtidens utbildning?

Föreläsare:
John Henriksson, PeM & doktorand, är utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, med fokus på skolans digitalisering och tutorlärarverksamhet. Han forskar kring hur vetenskap kan kommuniceras till allmänheten. John har en bakgrund som klasslärare.

Roland Träskelin, PeM, är utbildningsplanerare vid CLL vid Åbo Akademi med fokus på teman inom skolans digitalisering och utvecklar ständigt digitala pedagogiska fortbildnings- och konferensmodeller. Rolle har även en lång erfarenhet som klasslärare och av skolledningsarbete inom grundskolan.

 

Tid: 27.1.2024 11:10 – 11:35
Plats: Hörnan

Porträttbild på Roland Träskelin, John Henriksson

SALT – för starkare hembygdsidentitet hos barn och unga i skärgården och på landsbygden

Kan en stark hembygdskänsla bidra till en livskraftig landsbygd och skärgård? Temanätverket SALT (Skärgård och landsbygd i samverkan – Saaristo ja maaseutu yhteistyössä) vill främja barns och ungas välbefinnande, delaktighet och hembygdsidentitet och utvecklar i samarbete med kommuner verksamhetsmodeller för detta. Under föreläsningen delar vi erfarenheter och praktiska exempel kring hembygdsfostran i undervisningen, du får också ta del av material som producerats i projektet.

Föreläsare:
Tiina Saaresranta, specialsakkunnig inom SALT-nätverket, Åbo Akademi
Erika Silventoinen, Skärgårdshavets Unesco biosfärområde

Tid: 27.1.2024 11:40 – 11:55
Plats: Hörnan

Porträttbild på Silventionen Erika och Saaresranta Tina

Hur säkrar vi kompetensen inom småbarnspedagogiken?

Under senare år har media och olika rapporter lyft fram utmaningarna inom småbarnspedagogiken gällande den nationella bristen på behöriga lärare. En av de viktigaste åtgärderna för att få den krisartade situationen under kontroll är flerformsutbildning med målet att få flera behöriga lärare inom småbarnspedagogiken. I panelen kommer vi att diskutera hur vi gemensamt finner lösningar för dessa utmaningar. Vad kan lärosätena, arbetsgivarna och andra aktörer göra tillsammans för att åtgärda situationen? Vilka utmaningar finns fortfarande?

Panelen:
Katri Hansell, ämnesansvarig och forskningsledare inom småbarnspedagogik, Åbo Akademi
Anna Buss, projektledare och samordnaren bakom flerformsutbildning till lärare inom
småbarnspedagogikens, Åbo Akademi
Representanter från arbetsgivarna, chef för småbarnspedagogik Simone Envall (Vörå) och ledande
daghemsföreståndare Tove Nummelin (Esbo)
Studerande från flerformsutbildningen inom småbarnspedagogiken

Medverkande: Anna Buss, Simone Envall, Katri Hansell, Tove Nummelin

Tid: 27.1.2024 15:45 – 16:15
Plats: Hörnan

 

Åbo Akademi logo

Logo för det svenska kvarteret Hörnan på Educa.

 

 

  

Uppdaterad 30.11.2023