Skriv här det du söker efter!

Educa 2024

Educa 2024

Logo för utbildningsmässan Educa.

Educa 2024 arrangeras  26 – 27.1.2024 vid Mässcentret i Helsingfors.

 

 

Åbo Akademi deltar med en monter i det svenskspråkiga kvarteret Hörnan. Där samlas organisationer och föreningar som tillsammans bjuder på ett gediget kunskapsutbud, gäster, föreläsningar, nätverkande, inspiration, mingel och härliga möten. Här finns något för alla oberoende var och med vad längs lärstigen du jobbar med!

Se hela programmet här

Det händer i Åbo Akademis monter

 

Åbo Akademi medverkar i dessa scenprogram i Hörnan
Ledarskap för framtidens utbildning

Ledarskap inom utbildningssektorn förändras med tiden och visst är det också en generationsfråga hur man ser på ledarskap och om man strävar efter positioner som innebär den formen av ansvar.
Vem vill bli ledare idag och vad behöver framtiden egentligen sett till det läge vi befinner oss i som bäst? Hur utvecklas resurserna för ledarskap inom den svenska utbildningen, hur är läget 2035 och vilka former av nätverk önskar man se utvecklas till dess?

I panelen:
Sektoransvarig för bildning, Niklas Wahlström, Svenska Folkskolans vänner
Rektor Martin Ahlskog, Finlands Svenska Lärarförbund
Rektor Prakticum Laila Andersson
Professor i pedagogik, Michael Uljens, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi

 

Tid: 26.1.2024 16:10 – 16:45

Plats: Hörnan

 

SALT – för starkare hembygdsidentitet hos barn och unga i skärgården och på landsbygden

Kan en stark hembygdskänsla bidra till en livskraftig landsbygd och skärgård? Temanätverket SALT (Skärgård och landsbygd i samverkan – Saaristo ja maaseutu yhteistyössä) vill främja barns och ungas välbefinnande, delaktighet och hembygdsidentitet och utvecklar i samarbete med kommuner verksamhetsmodeller för detta. Under föreläsningen delar vi erfarenheter och praktiska exempel kring hembygdsfostran i undervisningen, du får också ta del av material som producerats i projektet.

Föreläsare:
Tiina Saaresranta, specialsakkunnig inom SALT-nätverket, Åbo Akademi
Erika Silventoinen, Skärgårdshavets Unesco biosfärområde

Tid: 27.1.2024 11:40 – 11:55
Plats: Hörnan

Efter scenprogrammet kan du träffa Tiina och Erica i Åbo Akademis monter.

 

Porträttbild på Tiina Saaresranta, Erica Silventinen

Fuskgenerator eller kritisk vän – inblick i AI ur utbildningsperspektiv i dagens läge och tankar framöver

Drygt ett år har gått sedan ChatGPT lanserades och startade diskussionen om hur utbildningssektorn dels kunde anamma AI men även vilka utmaningar dessa verktyg ställer för oss. Mycket har hänt sedan dess. Nya verktyg eller funktioner lanseras varje vecka, lärare delar exempel på hur de använt AI i sin undervisning och vi ser att studerande och elever använder verktygen på sin fritid och i sitt skolarbete. Här gäller det för utbildningssektorn att dels hänga med i vad som sker, men även att reflektera över vilken påverkan AI kan ha på vår verksamhet – nu och i framtiden. Under denna session ger vi en kort inblick i hur AI-verktyg diskuteras och används i undervisningen redan nu samt hur dessa kan påverka vår bedömningskultur. Vilken roll vill vi att AI ska ha i framtidens utbildning?

Föreläsare:
John Henriksson, PeM & doktorand, är utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, med fokus på skolans digitalisering och tutorlärarverksamhet. Han forskar kring hur vetenskap kan kommuniceras till allmänheten. John har en bakgrund som klasslärare.

Roland ”Rolle” Träskelin, PeM, är utbildningsplanerare vid CLL vid Åbo Akademi med fokus på teman inom skolans digitalisering och utvecklar ständigt digitala pedagogiska fortbildnings- och konferensmodeller. Rolle har även en lång erfarenhet som klasslärare och av skolledningsarbete inom grundskolan.

 

Tid: 27.1.2024 12:00 – 12:25
Plats: Hörnan

Efter scenprogrammet kan du träffa John och Rolle i Åbo Akademis monter.

Porträttbild på Roland Träskelin, John Henriksson

Hur säkrar vi kompetensen inom småbarnspedagogiken?

Under senare år har media och olika rapporter lyft fram utmaningarna inom småbarnspedagogiken gällande den nationella bristen på behöriga lärare. En av de viktigaste åtgärderna för att få den krisartade situationen under kontroll är flerformsutbildning med målet att få flera behöriga lärare inom småbarnspedagogiken. I panelen kommer vi att diskutera hur vi gemensamt finner lösningar för dessa utmaningar. Vad kan lärosätena, arbetsgivarna och andra aktörer göra tillsammans för att åtgärda situationen? Vilka utmaningar finns fortfarande?

Panelen:
Katri Hansell, ämnesansvarig och forskningsledare inom småbarnspedagogik, Åbo Akademi
Anna Buss, projektledare och samordnaren bakom flerformsutbildning till lärare inom småbarnspedagogik, Åbo Akademi
Representanter från arbetsgivarna, chef för småbarnspedagogik Simone Envall (Vörå) och ledande daghemsföreståndare Tove Nummelin-Lång (Esbo)

Tid: 27.1.2024 15:45 – 16:15
Plats: Hörnan

 
I samarbete med stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. 
I samband med Educa ordnas ett seminarium om barns framtidshopp och hur personal inom småbarnspedagogik kan skapa och upprätthålla barns framtidshopp. Seminariet inleds med en föreläsning om hur vi kan stöda barns hoppfullhet av professor Mirjam Kalland.

Föreläsningen följs av en workshop kring skapande tillsammans med universitetsforskare Ann-Christin Furu och ämneslärare Maj Åberg-Hildén, där du som deltagare får inspiration till hur framtidshopp kan skapas och upprätthållas hos barn i den egna pedagogiska verksamheten. Seminariet är avgiftsfritt och alla deltagare får en gåvokasse.

Tid: 27.1.2024 kl. 10.30 – 13:00
Plats: Mässcentrum, rum 204 – 205

Direkt till anmälan 

Mera information (bmr.fi)

 

I samarbete med nätverket Skola i världsklass
I samband med Educa arrangerar nätverket Skola i världsklass ett seminarium med temat Pisa-resultaten ur ett finlandssvenskt perspektiv

Jenna Hiltunen, projektforskare vid Jyväskylä universitet, presenterar resultaten (på finska).

Efter det följer en diskussion med inbjudna gäster:

  • Michael Uljens, professor i pedagogik vid fakulteten för Pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi
  • Harri Peltoniemi, direktör för Nationella centret för utbildningsutvärdering
  • Pamela Granskog, specialsakkunnig vid Undervisnings och kulturministeriet
  • Jessica Gillberg, områdesrektor inom pedagogisk kvalitet i Borgå
  • Kurt Torsell, direktör för enheten för svenskspråkig verksamhet vid Utbildningsstyrelsen
  • Som moderator fungerar styrgruppens medlem Denice Vesterback, bildningsdirektör Korsholms kommun

Tid: fredag 26.1.2024 kl. 13.00 – 15.00

Plats: Mässcentrum, rum 217.

Anmälan: https://crm.abo.fi/Events/3166/Apply  senast 18.1.2024

 

 

Det här händer i Åbo Akademis monter

 

Fredag 26.1.2024

Program

Lördag 27.1.2024

Program

26.1. kl. 10.30 – 11.30

Aktuellt kring pedagogiskt ledarskap

Välkommen att diskutera fortbildning kring pedagogiskt ledarskap med Roland ”Rolle” Träskelin, ny processledare för Åbo Akademis rektorsutbildning och projektledare för omtyckta fortbildningen Lärarledarskap.

27.1, kl. 10.00 – 11.30

Är du intresserad av läraryrket, vill vidareutbilda dig eller ta reda på vilka möjligheter som finns? Kom och diskutera eller ställ frågor till FPV:s representant Riikka Paloluoma.

Vid Åbo Akademi erbjuder vi flera olika utbildningsprogram till lärare. Hos oss finns det även en unik möjlighet att studera till klasslärare och till lärare inom småbarnspedagogik och samtidigt inrikta sig på språkbad. Motsvarande utbildningar finns inte på andra håll i hela landet – eller ens i Norden!

26.1, kl. 11.30 – 12.00

Är du intresserad av läraryrket, vill vidareutbilda dig eller ta reda på vilka möjligheter som finns? Kom och diskutera eller ställ frågor till FPV:s representant Riikka Paloluoma.

Vid Åbo Akademi erbjuder vi flera olika utbildningsprogram till lärare. Hos oss finns det även en unik möjlighet att studera till klasslärare och till lärare inom småbarnspedagogik och samtidigt inrikta sig på språkbad. Motsvarande utbildningar finns inte på andra håll i hela landet – eller ens i Norden!

27.1, kl. 11.30 – 12.00

Vart är digital vägledning på väg och hur kommer det att påverka karriärvägledning? Det och mycket mer har det nationella PODI-projektet med åtta olika utbildningsorganisationer på olika utbildningsnivåer piloterat och utvecklat tillsammans.

Välkommen att träffa utbildningsplanerare Camilla Stenbäck som gärna berättar mera om projektet och publikationen.

26.1, kl. 12.00 – 13.00

Vart är digital vägledning på väg och hur kommer det att påverka karriärvägledning? Det och mycket mer har det nationella PODI-projektet med åtta olika utbildningsorganisationer på olika utbildningsnivåer piloterat och utvecklat tillsammans.

Välkommen att träffa utbildningsplanerare Camilla Stenbäck som gärna berättar mera om projektet och publikationen.

27.1, kl. 12.00 – 12.30

Välkommen att träffa Tiina Saaresranta och Erika Silventoinen från temanätverket SALT (Skärgård och landsbygd i samverkan – Saaristo ja maaseutu yhteistyössä) som vill främja barns och ungas välbefinnande, delaktighet och hembygdsidentitet och utvecklar i samarbete med kommuner verksamhetsmodeller för detta.

26.1, kl. 13.00 – 14.00

Kom och bekanta dig med Skolresurs utbud för våren, som inkluderar allt från utomhuspedagogik till material med rymdtema! Skolresurs arbetar för att sprida intresse för matematik, naturvetenskaper och teknik bland barn och unga.

Välkommen att träffa utbildningsplanerare Christian Ahläng och Elin Kjelberg från Skolresurs som demonstrerar praktiska uppgifter och ta del av matematik- och omgivningssläramaterial.

27.1, kl. 12.30 – 13.00

Välkommen att träffa CLL:s AI experter John Henriksson och Rolle Träskelin! Ställ dina frågor om AI efter scenföreläsningen: Fuskgenerator eller kristisk vän (Hörnan scenen kl. 12.00)

Demonstration av de vanligaste AI-verktygen och användningstips.

26.1, kl. 14.00 – 15.00

Öppna universitetet gör universitetsstudier möjliga för alla. Öpuleden är en alternativ väg in till universitetsstudier. Välkommen att träffa utbildningsplanerare Katarina Humina och Eija Laitinen och diskutera dina öppna universitetsstudier.

27.1, kl. 13.00 – 14.00

Kom och bekanta dig med Skolresurs utbud för våren, som inkluderar allt från utomhuspedagogik till material med rymdtema! Skolresurs arbetar för att sprida intresse för matematik, naturvetenskaper och teknik bland barn och unga.

Välkommen att träffa utbildningsplanerare Christian Ahläng och Elin Kjelberg från Skolresurs som demonstrerar praktiska uppgifter och ta del av matematik- och omgivningssläramaterial.

26.1, kl. 15.00 – 16.00

Kom och bekanta dig med Skolresurs utbud för våren, som inkluderar allt från utomhuspedagogik till material med rymdtema! Skolresurs arbetar för att sprida intresse för matematik, naturvetenskaper och teknik bland barn och unga.

Välkommen att träffa utbildningsplanerare Christian Ahläng och Elin Kjelberg från Skolresurs som demonstrerar praktiska uppgifter och ta del av matematik- och omgivningssläramaterial.

27.1, kl. 14.00 – 16.00

Öppna universitetet gör universitetsstudier möjliga för alla. Öpuleden är en alternativ väg in till universitetsstudier. Välkommen att träffa utbildningsplanerare Andreas Granberg och Eija Laitinen och diskutera dina öppna universitetsstudier.

26.1 kl. 16.00 – 17.00

Aktuellt kring pedagogiskt ledarskap

Välkommen att diskutera fortbildning kring pedagogiskt ledarskap med Roland ”Rolle” Träskelin, ny processledare för Åbo Akademis rektorsutbildning och projektledare för omtyckta fortbildningen Lärarledarskap.

26.1, kl. 17.00 – 18.00

#cllsmåbarnspedagogik Välkommen att träffa utbildningsplanerare med särskilt fokus på småbarnspedagogik,  Siv Lundström och Jessica Nylund och bekanta dig med CLL:s fortbildningar inom småbarnspedagogik.

 

Åbo Akademi logo

Logo för det svenska kvarteret Hörnan på Educa.

 

 

  

Uppdaterad 19.1.2024