Skriv här det du söker efter!

Andra stadiet

Andra stadiet

Andra stadiet är den plats där många skapar en bild av sig själva och sin framtid. Därför ser vi det som vårt ansvar att erbjuda fortbildning som hjälper personal att på bästa sätt handleda unga vuxna ut i livet. Vi har stor erfarenhet av att fortbilda lärare och andra yrkesgrupper som är verksamma inom andra stadiet. Här nedan hittar du våra aktuella fortbildningar. Lite längre ned på sidan finns även exempel på fortbildning mot offert.

Uppdaterad 6.6.2024