Skriv här det du söker efter!

Ledarskap och skolutveckling

Ledarskap och skolutveckling

Ledarskap innebär mycket mer än den enskilde individens satsningar att utveckla och leda en organisation. Dessa kurser hjälper dig och din organisation att utveckla ledningen såväl som organisationen, att utnyttja det sociala kapitalet och att uppnå en toppkompetens på området.

Uppdaterad 19.11.2023