Skriv här det du söker efter!

Kontinuerligt lärande inom IT och digitalisering behövs inom alla samhällssektorer

Kontinuerligt lärande inom IT och digitalisering behövs inom alla samhällssektorer

Åbo Akademi satsar på fördjupade och fortbildande studier inom informationsteknologi

 

Digitalisering pågår inom alla sektorer i samhället och industrin genomgår just nu en digital transformation som gör att vikten av IT-kompetenser ökar. Åbo Akademi satsar på att erbjuda både fortbildande och fördjupade studier inom informationsteknologi för att svara på dessa behov. Längre ner kan du läsa mer om dem.

Vi har frågat en fem personer som på olika sätt är kopplade till samhällsutvecklingen inom digitalisering, utbildning och arbetsmarknad. Hur ser de på framtidens kompetenser?

Ida Sulin.

 

Ida Sulin: Hela samhället skulle må bra av ett större digitalt mod.

 

 

Staffan Granholm vid sin laptop.

 

Staffan Granholm: Man måste vara öppen för att allt förändras.

 

 

Porträttbild på Linda Mannila.

 

Linda Mannila: Om tio år är digital utveckling lika naturligt som rinnande vatten.

 

 

Sture Fjärder med en kaffekopp i högsta hugg.

 

Sture Fjäder: Den digitala kompetensen är en direkt investering.

 

 

Sandra Bergqvist i en korridor i Riksdagshuset.

 

Sandra Bergqvist: Kompetensutveckling är en självklarhet. 

 

 

 

Åbo Akademi har just nu två olika slag av särskilda satsningar på gång inom IT. Den ena är kompetenshöjning för såväl personal inom IT, som inom social- och hälsovården, den andra är en strategisk satsning för möta behovet av IT-kunnig personal i Vasaregionen.

FFFF – Flexibla, flerspråkiga, fördjupade och fortbildande studier i en mångkulturell digital värld är ett projekt som erbjuder personal inom IT, samt social- och hälsovårdssektorn, möjligheten att utveckla sin kompetens. Målet är att personalens kunnande ska svara på nya krav härstammande från nya serviceformer och arbetssätt, digitalisering, flerspråkighet och andra samhälleliga och teknologiska förändringar. Inom IT-området erbjuds grundstudier i digitala kompetenser för personal inom social-och hälsovården, samt fördjupade kurser för ingenjörer. Åbo Akademi erbjuder IT-kurserna i projektet FFFF via nätverksuniversitetet FITech.

Dessutom inleder fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) vid Åbo Akademi från och med hösten 2021 en ny strategisk satsning på fem år i Vasa, där behovet av IT-kunnig personal växer. En ny IT-inriktad diplomingenjörsutbildning startas i nära samarbete med den nuvarande diplomingenjörsutbildningen inom energiteknik. Satsningens innebär att studieplatserna vid FNT i Vasa utökas med 10 studieplatser till totalt 25.

Den nya satsningen är ämnad att stärka regionens energikluster i industrins digitaliseringsprocess. Utmärkande för magisterprogrammet är också studiernas flexibilitet, eftersom största delen av kurserna kan avläggas på distans.

FFFF-projektet är en del av universitetens strategifinansiering för utveckling av kontinuerligt lärande. Projektet administreras av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

Läs mer om magisterprogrammet i informationsteknologi i Vasa.

IT-kurserna erbjuds via nätverksuniversitetet FITech.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida