Skriv här det du söker efter!

Sture Fjäder: Den digitala kompetensen är en direkt investering

Kommande år är på många sätt avgörande vad gäller Finlands konkurrenskraft. Akava jobbar målmedvetet och strategiskt med att stärka betydelsen av kompetensutveckling på arbetsmarknaden.

Fokus ligger på att främja en politik som gynnar arbete och företagande. Målet är en hög sysselsättningsgrad, långa arbetskarriärer, ekonomisk tillväxt och balans i statsekonomin. Sture Fjäder, Akavas ordförande, är van vid att prata om digital utveckling, kompetenser och upskilling eller reskilling som det också kallas – och han gör det med inlevelse.

– Kontinuerligt lärande och kompetensutveckling överlag är det heta ämnet oberoende om man rör sig i Finland, i Sverige eller i Belgien. Universiteten och högskolorna överlag har stora utmaningar på det här området. Jag är jätteglad över att Åbo Akademi lyfter kontinuerligt lärande och jobbar utgående från behovet av ständig kompetensutveckling, det är här har vi kommande års stora utmaning, säger Fjäder.

– Allt som kan digitaliseras, digitaliseras som bäst, speciellt det som är ekonomiskt vettigt. I dagens läge får tredje stadiet sin finansiering rätt långt beroende på antal examina, vem vet hur framtiden ser ut. Här tror jag personligen att vi behöver få en ny struktur och ett nytt förhållningssätt till det livslånga lärandet.

 

Utbilda personalen för att kunna hänga med

Den digitala utvecklingen och kunskaper inom den är också färskvara. Teknologin är snabb och vi måste kunna reagera på den. Digitaliseringen syns exempelvis i social- och hälsovårdsbranschen där vårdteknologin ställer en del krav på personalens kunnande.

– Företagen idag måste skola sin personal för att hänga med i utvecklingen och stå sig i konkurrensen. Det samma gäller faktiskt det offentliga i allra högsta grad även om vi inte alla gånger pratar så mycket om det. Människor är olika och därför måste vi förhålla oss mångsidigt till också lärande överlag, säger Fjäder.

– Vi ser att det är svårt att hänga med i svängarna när kunskapen blir för gammal. Hur gör vi när lärare som ska undervisa barn och unga i en allt mera digital värld? Har lärare hängt med i utvecklingen hela vägen? Vi lever med andra ord mera på ny kunskap.

Fjäder är övertygad om att de kommande tio åren kommer att domineras politiskt också av utbildningen och kunskapsbehovet.

– Vi måste ju inte utbilda alla men vi ska se till att vi är uppdaterade också på det allmänna planet. Det är också individens ansvar. Samhället kan inte göra allt, det krävs att människor tar ansvar själva också. Samhället kan inte göra precis allt Samtidigt är det ett faktum att vi behöver få allt flera som ”hänger med” i den digitala utvecklingen.

 

Vilja, vision och tro

Som i allt annat handlar även svängarna på arbetsmarknaden om vilja, vision och tro. Världen förändras säger Fjäder, och vi med den.

– Vi behöver förändra lagstiftningen och då också införa exempelvis personliga avdrag i beskattningen som hänger ihop med hur vi väljer att satsa på den digitala utvecklingen och kompetensutbildningar.

– I dagens läge räcker det inte med en examen, vi ser på så mycket mer än så. Villigheten att ta till sig ny kunskap är en sådan. Man köper kunskap mer eller mindre.

 

Investera i kompetens

Fjäder ser utbildningen som en direkt investering. Arbetstagaren behöver förstå att skolning kommer in i arbetsbilden med jämna mellanrum.

– Det finns så många engagerade människor och organisationer. Framåt behöver vi istället för att alltid samarbetsförhandla för att det vi har för tillfället inte helt motsvarar kompetensbehovet, satsa på att planera in kontinuerligt lärande. Då är det frågan om en investering, inte en kostnadspost.


Behöver du uppdatera din digitala kompetens?

Läs vad Åbo Akademi har att erbjuda inom digital utveckling. Eller maila oss på fitech-ict@abo.fi.

Åbo Akademi erbjuder IT-kurser i projektet FFFF – Flexibla, flerspråkiga, fördjupande och fortbildande studier i en mångkulturell digital värld via nätverksuniversitetet FITech. Projektet, som administreras av Centret för livslångt lärande, har som syfte att verka för kontinuerligt lärande i linje med Åbo Akademis strategi som betonar mångfald, gränsöverskridande utbildning, livslångt lärande och studerandes möjligheter till profilering.

Mera information om Åbo Akademis magisterprogram i informationsteknologi.