Skriv här det du söker efter!

Staffan Granholm: Man måste vara öppen för att allt förändras

Om Staffan Granholm fick välja bana på nytt skulle han inte göra något annorlunda. Som VD och delägare på företaget Hibox Systems får han de utmaningar och möjligheter som han en gång drömde om.

– Den finländska IT-branschen har några riktigt bra guldår bakom sig. Just nu finns det ett skriande behov av arbetskraft, speciellt vad gäller webbutvecklare, och som jag ser på det kommer det inte att bli sämre. Det här är en trygg bransch att satsa på.

Lika säkert var det inte när Granholm i tiderna skulle välja utbildning efter gymnasiet. Han velade mellan journalistik och informationsbehandling. Han valde det senare.

– Det föll sig naturligt så eftersom jag alltid varit intresserad av programmering och teknik. Efter mycket tjat på mina föräldrar fick jag min första Commodore 64 när jag gick i tvåan 1985. Jag sysselsatte mig med att läsa den medföljande manualen och knacka kod. Minns särskilt när jag lyckades programmera en blinkande text på skärmen, skrattar Granholm.

– Efter gymnasiet visste jag att jag i någon mån ville jobba med utveckling och programmering. Exakt hur eller med vad var oklart. Men informationsbehandling på Åbo Akademi blev det. Tänkte att utbildningen kunde ge mig en bra grund att stå på. Så här i efterhand var det ett bra val. Skulle gladeligen göra om det.

Under studietiden jobbade Granholm även på ett IT-bolag som utvecklade bokningssystem för en hotellkedja.

– Här någonstans när vi var inne på hotell föddes en ny idé tillsammans med min kollega, Andreas Öhman. Vi kollade på deras tv-system och insåg att vi skulle kunna göra något mycket bättre, och till på köpet fick vi med dem på kärran som kund.

Där föddes Hibox Systems som ännu i dag, 14 år senare, planerar och förverkligar tv-lösningar för bland annat hotell, sjukhus, kryssningsfartyg och telekomoperatörer.

– Ännu i dag kvarstår samma businessidé som då: vi gör tv- och streaminglösningar. Fortsättningsvis för Omena Hotellit, men också för till exempel Sokos Hotels där vi nu har installerat våra lösningar i 33 av deras hotell i Finland. Och Viking Line och DNA för att nämna några andra inhemska företag. Även USA och Tyskland är viktiga marknader för oss.

För tillfället sysselsätter Hibox 35 personer. De flesta med bas i Vasa och Åbo. Men också ett par stycken i Wien och Stockholm.

– För den som har ett brinnande intresse för webbteknologier och hur man bygger webbappar kommer det alltid att finnas jobb i den här branschen. Även om vi huvudsakligen gör tv så är det webbteknologi vi använder för att bygga användargränssnitten i vår produkt. Därtill behöver vi systemutvecklare som jobbar med affärslogik, integrationer och skalbarhet.

Av Hibox 35 anställda har drygt 20 studerat vid Åbo Akademi.

– Åbo Akademi har gjort ett väldigt bra jobb. Som arbetsgivare är det glädjande att ta emot nyutexaminerade som har en så bred grund att stå på när de kommer ut i arbetslivet. Senaste nytt lär de sig ändå ute på marknaden. Men grunden behöver vara mångsidig.

– När vi rekryterar nya på arbetsmarknaden brukar vi ofta kika på om personen i fråga kan visa något litet projekt hen har gjort på fritiden. Att påvisa att man har utvecklat något på egen hand kan vara helt avgörande. Det behöver inte vara stora grejer – visa vilka kompetenser du sitter på!

Vilka kunskaper behövs ute på fältet just nu?

– Man måste vara öppen för att allt förändras. Visst, man ska kunna grunderna. Men det viktigaste är ändå att man följer med omvärlden och testar sig fram. Ju tidigare man börjar, desto bättre. Befinner man sig i den här branschen måste man anamma ett livslångt lärande. Och vi lär oss främst av varandra. Vi jobbar väldigt mycket på det viset här hos oss. Att någon testar sig fram, lär sig och delar sedan kunskapen vidare till andra medarbetare.

– Jag brukar räkna med att det tar ett halvt år innan en nyanställd blir helt effektiv. Det tar sin tid att bli inskolad i tänket. Själv försöker jag också lära mig av våra anställda. Jag följer med vad som händer i omvärlden, diskuterar med mina medarbetare om vilka teknologier som är på intågande, och gör våra fortbildningar och rekryteringar i linje med det.

Bristen på utvecklare och arbetskraft gör också att valmöjligheterna för den enskilda medarbetaren är goda.

– Som arbetsgivare gäller det att skapa en bra sammanhållning. Det ska kännas kul att komma på jobb. Här försöker vi erbjuda mångsidiga arbetsuppgifter. En fördel har vi också i att många här pratar svenska. Viktigt är också att möta upp de behov som kommer från våra medarbetare. Det är våra experter som berättar för mig vad vi ska satsa på. De kommer ofta till mig när de vill ha fortbildning i något område och då försöker jag ordna det.

Att guldåren i IT-branschen ser ut att fortsätta gläder Staffan Granholm.

– Vi har haft en så bra fart i företaget hela tiden att det har varit väldigt lätt att motivera sig själv och våra medarbetare. Ännu drömmer vi om att exportera mera till omvärlden och bli ännu mera internationella. Behovet av kundvänlig information och underhållning har aldrig varit större – och här har vi ännu mycket att ge!

 


Behöver du uppdatera din digitala kompetens?

Läs vad Åbo Akademi har att erbjuda inom digital utveckling. Eller maila oss på fitech-ict@abo.fi.

Åbo Akademi erbjuder IT-kurser i projektet FFFF – Flexibla, flerspråkiga, fördjupande och fortbildande studier i en mångkulturell digital värld via nätverksuniversitetet FITech. Projektet, som administreras av Centret för livslångt lärande, har som syfte att verka för kontinuerligt lärande i linje med Åbo Akademis strategi som betonar mångfald, gränsöverskridande utbildning, livslångt lärande och studerandes möjligheter till profilering.

Mera information om Åbo Akademis magisterprogram i informationsteknologi.