Skriv här det du söker efter!

FITech ICT vid Åbo Akademi 2020-2021

FITech ICT vid Åbo Akademi 2020-2021

Uppdaterad i 8/2020.

Digitalisering formar ständigt arbetslivet och samhället som helhet. Digitalisering formar strukturer, påverkar processer och förutsätter nya arbetssätt. Håll dig ajour med förändringen, dess möjligheter och utmaningar genom att uppdatera din digitala kompetens!

Talar din kollega ett språk som du inte förstår?
(arr) => arr.slice()
sort(() => Math.random(}-0.5 =
Hebreiska?

Det är kanske dags att uppdatera din digikompetens.

Retro Robot reading books

Åbo Akademi erbjuder kurser och moduler som FITech ICT-studier.

De flesta av föreläsningar streamas och/eller bandas, vilket möjliggör deltagande från andra orter enligt delvis eget tidsschema.

Kurser undervisas på svenska (SV) och engelska (EN). Klicka på kursnamnen för mer information.


Grundmodul: Digital Kompetens 2020-2021

Grundkurser undervisas på svenska (SV). Målet med utbildningsmodulen digital kompetens är att deltagarna ska tillägna sig en förståelse för digitaliseringens möjligheter och krav i framtidens samhälle. Studierna utgör även en bra startpunkt för eventuella studier i informationsteknik.

Modulen består av kurser på kandidatnivå à 5 studiepoäng. Du väljer själv hur många avlägger av dem. Vi rekommenderar att du börjar dock med 1) Introduktion till informationsteknologi och 2) Programmering I.

Modulen kan ses bestå av tre helheter:

Grunderna i IT:

Konsument-perspektiv:

Producent-perspektiv:

Registrering: Fitech.io


Fördjupad modul: Data Science 2020-2021

Data Science -modulen består av tre kurser på kandidatnivå à 5 studiepoäng.

Registrering: Fitech.io


Fördjupad modul: Industrial Internet 2020-2021

Industrial Internet -modulen består av fyra kurser på fördjupad nivå à 5 studiepoäng. Därmed är den lämpliga målgruppen för dessa kurser personer med en teknisk examen, t.ex. maskiningenjörer som vill fördjupa sina kunskaper i IT-världen. Du väljer själv hur många kurser du avlägger. Efter modulen Industrial Internet kan du mycket väl fortsätta kurserna i Cloud Services-modulen.

Registrering: Fitech.io


Fördjupad modul: Cloud Services 2020-2021

Cloud Services -modulen består av tre kurser på fördjupad nivå à 5 studiepoäng. Den perfekta profilen för dessa kurser är personen med en tidigare examen från IT, som vill uppdatera sina kunskaper. Cloud Services-modulen är lämplig uppföljning för Industrial Internet -modulen. Du bestämmer hur många kurser i modulen du ska ta.

Registrering: Fitech.io


Fördjupad modul: Safety-critical and autonomous systems 2020-2021

Den Safety-critical and Autonomous systems -modul består av tre kurser på fördjupad nivå à 5 studiepoäng. Den perfekta profilen för dessa kurser är personen med en tidigare teknisk examen, som vill uppdatera sina kompetenser. Du väljer själv hur många av modulens kurser du avlägger.

Registrering: Fitech.io

Uppdaterad 12.8.2020