Skriv här det du söker efter!

FITech ICT vid Åbo Akademi 2020-2021

Uppdaterad i 1/2021.

Digitalisering formar ständigt arbetslivet och samhället som helhet. Digitalisering formar strukturer, påverkar processer och förutsätter nya arbetssätt. Håll dig ajour med förändringen, dess möjligheter och utmaningar genom att uppdatera din digitala kompetens!

Talar din kollega ett språk som du inte förstår?
(arr) => arr.slice()
sort(() => Math.random(}-0.5 =
Hebreiska?

Det är kanske dags att uppdatera din digikompetens.

Åbo Akademi erbjuder kurser och moduler kostnadsfritt via nätverksuniversitetet FITech Network University. Kurserna riktar sig till personer utan aktiv studierätt men som vill uppdatera eller fördjupa sitt ICT kunnande.

De flesta av föreläsningar streamas och/eller bandas, vilket möjliggör deltagande från andra orter enligt delvis eget tidsschema.

Kurser undervisas på svenska (SV) och engelska (EN). Klicka på kursnamnen för mer information.


Grundmodul: Digital Kompetens 2020-2021

Grundkurser undervisas på svenska (SV). Målet med utbildningsmodulen digital kompetens är att deltagarna ska tillägna sig en förståelse för digitaliseringens möjligheter och krav i framtidens samhälle. Studierna utgör även en bra startpunkt för eventuella studier i informationsteknik.

Modulen består av kurser på kandidatnivå à 5 studiepoäng. Du väljer själv hur många avlägger av dem. Vi rekommenderar att du börjar dock med 1) Introduktion till informationsteknologi och 2) Programmering I.

Modulen kan ses bestå av tre helheter:

Grunderna i IT:

Konsument-perspektiv:

Producent-perspektiv:

Registrering: Fitech.io


Fördjupad modul: Data Science 2020-2021

Data Science -modulen består av tre kurser på kandidatnivå à 5 studiepoäng.

Registrering: Fitech.io


Fördjupad modul: Industrial Internet 2020-2021

Industrial Internet -modulen består av fyra kurser på fördjupad nivå à 5 studiepoäng. Därmed är den lämpliga målgruppen för dessa kurser personer med en teknisk examen, t.ex. maskiningenjörer som vill fördjupa sina kunskaper i IT-världen. Du väljer själv hur många kurser du avlägger. Efter modulen Industrial Internet kan du mycket väl fortsätta kurserna i Cloud Services-modulen.

Registrering: Fitech.io


Fördjupad modul: Cloud Services 2020-2021

Cloud Services -modulen består av tre kurser på fördjupad nivå à 5 studiepoäng. Den perfekta profilen för dessa kurser är personen med en tidigare examen från IT, som vill uppdatera sina kunskaper. Cloud Services-modulen är lämplig uppföljning för Industrial Internet -modulen. Du bestämmer hur många kurser i modulen du ska ta.

Registrering: Fitech.io


Fördjupad modul: Safety-critical and autonomous systems 2020-2021

Den Safety-critical and Autonomous systems -modul består av tre kurser på fördjupad nivå à 5 studiepoäng. Den perfekta profilen för dessa kurser är personen med en tidigare teknisk examen, som vill uppdatera sina kompetenser. Du väljer själv hur många av modulens kurser du avlägger.

Registrering: Fitech.io


FAQ

 1. Jag har ansökt till kurs i Studieinfo. När får jag mer information om kursen?
  • Kursinformation skickas vanligtvis ~ 2 dagar efter att ansökningsperioden har avslutats eller senast några dagar innan kursstart.
 2. Var kan jag hitta kursschema?
 3. Vad är SelfService, PEPPI, Moodle och ViLLE?
  • SelfService används för ÅA användarnamn och e-post aktivering och hantering.
  • PEPPI är för studierätt och kursregistrering. Ibland skickas viktig kursinformation endast via PEPPI.
  • Moodle är lärplattform med kursinformation, material, föreläsningar och uppgifter.
  • ViLLE är lärplattform med kursinformation, material, föreläsningar och uppgifter. Den används i några av programmeringskurserna.
 4. Hur överför jag krediter till mitt hemuniversitet?
  • Krediter kan överföras till ditt hemuniversitet via puro.joopas.fi. Be hjälp från din hemuniversitets studievägledare.
 5. Hur får man utskrift av poster?
  • Gå till PEPPI student.abo.fi och till din ISP (lista över dina kurser). Det övre högra hörnet har knappen ”Ladda ned prestationsutdrag (PDF)”. Om du behöver en signerad version, vänligen maila oss.

Jag kunde tillämpa lärdomarna från kursen direkt i mina kundprojekt. FITech är det bästa för självutveckling av medarbetare som uppfunnits på ett tag.

Marko Väätänen

Uppdaterad 6.8.2021