Skriv här det du söker efter!

Sandra Bergqvist: Kompetensutveckling är en självklarhet

För första gången har Finland ett regeringsprogram som starkt betonar livslångt lärande och kontinuerligt lärande. Programmet betonar vikten av att vi lär oss livet igenom och betonar samtidigt betydelsen av det på ett samhälleligt plan.

Genom kompetensutveckling vill man stödja meningsfulla karriärer, bra sysselsättning samt förbättra företagens konkurrenskraft. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) ser kompetenser som en direkt konkurrenskraft.

– I dag behöver en halv miljon finländare någon form av kompetenshöjande utbildning för att kunna möta upp morgondagens behov, säger Bergqvist. När det kommer till framtidens arbetsmarknad så är vi definitivt in i en brytningsprocess. Vi jobbar inte längre 40 år på samma arbetsplats med samma arbetsuppgifter. De nya generationerna som nu kommer ut på arbetsmarknaden ser nog annorlunda på jobb än vad vi är vana vid. I framtiden byter vi jobb, vi växlar karriärer och vi deltar i nya utbildningar som breddar vårt kunnande.

 

Attityden är avgörande

Bergqvist pekar på nya fenomen på arbetsmarknaden som inte synts tidigare men oroar sig samtidigt för en kunskapsklyfta. Viljan att lära sig nytt är nämligen bärande. Samtidigt som vi de senaste åren haft en stor årskull som går i pension så har också nya arbeten uppstått.

– De yngre lär sig på nya sätt. Det som är främmande för en 70-åring är kanske en naturlig sak för en ettåring, säger Bergqvist. Min ettåring klickar enkelt på Youtube och lär sig gladeligen nytt. Jag ser det som så att det handlar om hur vi lär oss och tar till oss digital teknik. De yngre tänker på nya sätt och är inte heller rädda att använda det i praktiken.

– Allt nytt kan vara skrämmande. Förr i tiden så var man också skeptisk till tv:n. Idag är man rädd för något annat.

 

Vi behöver veta vad vi vill ha

Tekniken skall inte bara bli en digital version av verkligheten som den ser ut nu. I dagens läge ser vi att man måste tänka på vad man verkligen behöver och våga skapa nya lösningar.

– Vissa jobb försvinner, mera digitaliseras och förändringar är naturliga. Det är helt klart att det ändå finns ett starkt behov av face to face möten och dialoger. Kunnandet om det digitala utvecklas hand i hand med detta.

Bergqvist ser utbildning som en direkt investering för företag och det offentliga.

– Jag tror att vi behöver använda positiv kommunikation kring det digitala för det berör oss alla. Vi behöver få enkla processer, bra verktyg och visa att det är frågan om individens utveckling, säger Bergqvist.


Behöver du uppdatera din digitala kompetens?

Läs vad Åbo Akademi har att erbjuda inom digital utveckling. Eller maila oss på fitech-ict@abo.fi.

Åbo Akademi erbjuder IT-kurser i projektet FFFF – Flexibla, flerspråkiga, fördjupande och fortbildande studier i en mångkulturell digital värld via nätverksuniversitetet FITech. Projektet, som administreras av Centret för livslångt lärande, har som syfte att verka för kontinuerligt lärande i linje med Åbo Akademis strategi som betonar mångfald, gränsöverskridande utbildning, livslångt lärande och studerandes möjligheter till profilering.

Mera information om Åbo Akademis magisterprogram i informationsteknologi.