Energi, Miljö och hållbar utveckling

Energi, Miljö och hållbar utveckling

CLL har en lång erfarenhet av fortbildningar inom energi, miljö och hållbarutveckling. Alla ämnesområden ger möjlighet till mångvetenskapliga studiehelheter.

För att en utveckling ska anses hållbar bör kriterierna uppfyllas inom det ekologiska, ekonomiska och sociala området. Begreppet avser en process som beaktar en långsiktig helhetssyn både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Det senaste inom området är att beakta kretsloppstänkandet, eller den cirkulära ekonomin, i alla typer av verksamhet.

CLL har varit involverade i det internationella nätverket Baltic University Programme (BUP) sedan starten i början av 1990-talet. BUP erbjuder årligen kurser inom hållbar utveckling och demokratifrågor.

Ett annat aktuellt tema är koldioxidneutralitet både då det gäller det individuella, lokala och globala energibehovet.  Kravet ökar på alternativa och förnyelsebara energikällor. För framtida energisystem är ökad kunskap kring gasbränslen av stor betydelse. T.ex. egenskaper, hantering och logistik.

CLL:s medverkan i projektet AIKO GasCoE strävar till att stärka utvecklings- och utbildningsverksamheten inom energi- och gasfrågor.

Kontaktpersoner:

Miljö och hållbar utveckling

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO

Johanna Fredenberg
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

Paula Lindroos
+3582 215 4125
paula.lindroos(a)abo.fi

Cecilia Lundberg
+3582 215 4950
cecilia.lundberg(a)abo.fi

Sinikka Suomalainen
+3582 215 4870
sinikka.suomalainen(a)abo.fi

Energi

Strandgatan 2, 65100 VASA

Satu Laitila
+358 6 324 7142, +35846 920 1968
satu.laitila(a)abo.fi

Uppdaterad 15.3.2018