Energi, Miljö och hållbar utveckling

Energi, Miljö och hållbar utveckling

Hållbar utveckling omfattar dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Begreppet avser en process som beaktar en långsiktig helhetssyn både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Hållbar utveckling bildar därför naturligt en mångvetenskaplig studiehelhet.

Baltic University Programme (BUP)

erbjuder fortbildning för studenter, doktorander och universitetslärare.

UniPID

Ett nätverk mellan finländska universitet (Finnish University Partnership for International Development = UniPID). UniPID koordinerar 15-20 nätbaserade kurser.


Det globala energibehovet förutspås fortsättningsvis att öka, men energitillförseln förväntas genomgå en relativt snabb omvandling mot större kolneutralitet. Andelen förnyelsebara energikällor kommer förhoppningsvis att öka och fossila bränslen med hög klimatpåverkan ersättas med renare fossila bränslen, exempelvis naturgas. För de framtida energisystemen är det bl.a. viktigt att man kan förstärka kunnandet kring gaslogistik och -hantering, gasens beteende och även om annat, som anknyter sig till utnyttjandet av gasbränslen. AIKO GasCoE-projektets målsättning är därför att förstärka regionens gasrelaterade utbildnings-, utvecklings-, demonstrations- och forskningsverksamhet.

Uppdaterad 12.02.2018