Skriv här det du söker efter!

Energi, Miljö och hållbar utveckling

Energi, Miljö och hållbar utveckling

CLL har en lång erfarenhet av fortbildningar inom energi, miljö och hållbarutveckling. Alla ämnesområden ger möjlighet till mångvetenskapliga studiehelheter.

För att en utveckling ska anses hållbar bör kriterierna uppfyllas inom det ekologiska, ekonomiska och sociala området. Begreppet avser en process som beaktar en långsiktig helhetssyn både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Det senaste inom området är att beakta kretsloppstänkandet, eller den cirkulära ekonomin, i alla typer av verksamhet.

CLL har varit involverade i det internationella nätverket Baltic University Programme (BUP) sedan starten i början av 1990-talet. BUP erbjuder årligen kurser inom hållbar utveckling och demokratifrågor. Också Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder kurser som tangerar hållbar utveckling.

Ett annat aktuellt tema är koldioxidneutralitet både då det gäller det individuella, lokala och globala energibehovet.  Kravet ökar på alternativa och förnyelsebara energikällor. För framtida energisystem är ökad kunskap kring gasbränslen av stor betydelse. T.ex. egenskaper, hantering och logistik.

CLL:s medverkan i projektet AIKO GasCoE strävar till att stärka utvecklings- och utbildningsverksamheten inom energi- och gasfrågor.

Kontaktpersoner:

Miljö och hållbar utveckling

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO

Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 

 

 

Cecilia Lundberg
Cecilia Lundberg

Lundberg, Cecilia

FD, utbildningsplanerare
+3582 215 4950
cecilia.lundberg(a)abo.fi

 

 

 

Sinikka Suomalainen

Suomalainen, Sinikka

Utbildningsplanerare
+3582 215 4870
sinikka.suomalainen(a)abo.fi

 

 

 

Energi

Strandgatan 2, 65100 VASA

Satu Laitila
Satu Laitila

Laitila, Satu

Utbildningsplanerare
+358 6 324 7142, +35846 920 1968
satu.laitila(a)abo.fi

 

Uppdaterad 24.6.2021