Skriv här det du söker efter!

Låna

Åbo Akademis bibliotek är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla. För att använda bibliotekets tjänster behöver du ett bibliotekskort.

Bibliotekskort

 • För att låna, beställa och reservera behöver du ett bibliotekskort
 • Examensstuderande vid Åbo Akademi behöver inte ansöka om ett bibliotekskort
 • Utbytesstuderande och studerande vid Novia i Åbo samt övriga som vill låna på biblioteket bör ansöka om ett bibliotekskort
 • Bekanta dig med bibliotekets användarregler

Ansök om bibliotekskort

Beställ i förväg eller låna direkt på plats?

Beroende på samlingen och vid vilken servicepunkt materialet lånas måste du antingen beställa fram det i förväg i bibliotekets söktjänst Alma eller låna det direkt på plats. I Alma kan du kolla när du bör göra en beställning. Observera leveranstiden för beställningar.

Bibliotekets söktjänst Alma (ÅA)
Bibliotekets söktjänst Alma (Novia)

Du lånar materialet med hjälp av en låneautomat eller i kundservice. Material som du beställt i förväg eller reserverat ställs fram på en självbetjäningshylla. Observera att materialet står på en öppen hylla som andra låntagare kan se. Material som enbart ges som läsesalslån avhämtas i kundservice vid tider då den är bemannad. Om du föredrar att avhämta alla dina lån i kundservice, vänligen kontakta biblioteket.

Lånetider

Hemlån

 • 28 dagar
 • Förnyas automatiskt varje månad upp till ett halvt år från utlåningen
 • Kan reserveras av annan låntagare
 • Returneras senast 14 dagar från förfallodagen

Kursbokslån

 • 14 dagar
 • Kan reserveras av annan låntagare
 • Returneras senast sju dagar från förfallodagen
 • Natt- och veckoslutslån kan lånas från kl. 15.30 returneras senast följande vardag kl. 12 på samma servicepunkt

Läsesalslån

 • 28 dagar
 • Kan reserveras av annan låntagare
 • Kom ihåg att returnera och/eller förnya även dessa lån

Ett meddelande om förfallande lån skickas per e-post tre dagar före förfallodagen och en påminnelse om försenade lån skickas efter förfallodagen. Om du inte returnerar eller förnyar dina lån inom tidsfristen, försätts du i låneförbud. Se prislistan för avgifter.

Olevererade påminnelser påverkar inte låntagarens ansvar att returnera lånen i tid.

Förnya dina lån i Alma.

Returnera

Du kan returerna dina lån på alla servicepunkter, oavsett var du har lånat dem. Utanför öppettiderna kan lån returneras i luckor vid Boktornet och ASA-biblioteket. Ett lån som returneras i luckan registreras som returnerat följande dag den servicepunkten håller öppet.

Beställ material till ditt arbetsrum

Du som hör till Åbo Akademis personal kan beställa material från Boktornet och Donnerska institutets bibliotek till ditt arbetsrum. Detta gäller material som ges som hemlån. Gör din beställning i Alma och skriv ”Skicka till” och din interna adress i beställningsrutan. Du kan återlämna lånet genom att skicka det tillbaka eller returnera det på vanligt vis på någon av bibliotekets servicepunkter.

Registerbeskrivningar

Register- och dataskyddsbeskrivning för Åbo Akademis bibliotek och Donnerska institutets bibliotek
Register- och dataskyddsbeskrivning för Arkivsamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek
Dataskyddsbeskrivning för Åbo Akademis publikationsarkiv

Uppdaterad 26.11.2019