Skriv här det du söker efter!

Låna

Låna

Åbo Akademis bibliotek är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla. För att använda bibliotekets tjänster behöver du ett bibliotekskort.

Bibliotekskort

Låna direkt på plats eller beställ i förväg?

Beroende på samlingen och vid vilken servicepunkt materialet lånas måste du antingen beställa fram det i förväg i bibliotekets söktjänst Alma eller låna det direkt på plats. I Alma kan du kolla när du bör göra en beställning. Observera leveranstiden för beställningar.

Bibliotekets söktjänst Alma (ÅA)
Bibliotekets söktjänst Alma (Novia)

Du lånar materialet med hjälp av en låneautomat eller i kundservice. Material som du beställt i förväg eller reserverat ställs fram på en självbetjäningshylla. Observera att materialet står på en öppen hylla som andra låntagare kan se. Material som enbart ges som läsesalslån avhämtas i kundservice vid tider då den är bemannad. Om du föredrar att avhämta alla dina lån i kundservice, vänligen kontakta biblioteket.

Lånetider

Hemlån

 • 28 dagar
 • Förnyas automatiskt
  • Max 12 månader
  • Max 36 månader Åbo Akademis och Novias personal
 • Kan reserveras av annan låntagare
 • Beställt/reserverat material bör avhämtas inom 7 dagar
 • Förseningsavgift 0,30 € per dag (max 6 € per lån) – uppbärs inte av Åbo Akademis och Novias personal

Kursbokslån

 • 14 dagar
 • Förnyas automatiskt max 6 månader
 • Kan reserveras av annan låntagare
 • Reserverat material bör avhämtas inom 3 dagar.
 • Förseningsavgift 1 € per dag (max 10 € per lån)
 • Snabblån returneras senast följande vardag kl. 12 på samma servicepunkt. Förseningsavgift 10€.

Läsesalslån

 • 28 dagar.
 • Förnyas automatiskt max 3 månader.
 • Kan reserveras av annan låntagare.
 • Kom ihåg att returnera eller förnya även dessa lån.

Den automatiska förnyelsen sker tre dagar före förfallodagen. Ett meddelande skickas om lånet inte kan förnyas. Om lånet inte returneras i tid skickas påminnelser efter förfallodagen. Du försätts i låneförbud om dina sammanlagda avgifter är 10 euro. Se prislistan för avgifter.

Meddelanden och påminnelser skickas per e-post. Olevererade meddelanden/påminnelser påverkar inte låntagarens ansvar att returnera lånen i tid för att undvika förseningsavgifter.

Returnera

Du kan returnera dina lån på alla servicepunkter, oavsett var du har lånat dem. Utanför öppettiderna kan lån i Åbo returneras i luckor vid Boktornet (bredvid ytterdörren) och ASA-biblioteket (bredvid A-dörren). Ett lån som returneras i luckan registreras som returnerat följande dag den servicepunkten håller öppet.

I Vasa kan du returnera dina lån med självbetjäningsautomaten inne på biblioteket. Det finns också en returlucka vid ingången från brandgatan, men observera att böcker som returneras via luckan registreras som returnerade följande öppetdag.

Beställ material till ditt arbetsrum

Du som hör till Åbo Akademis personal kan beställa material från Boktornet och Donnerska institutets bibliotek till ditt arbetsrum. Detta gäller material som ges som hemlån. Gör så här.

Registerbeskrivningar

Register- och dataskyddsbeskrivning för Åbo Akademis bibliotek och Donnerska institutets bibliotek
Register- och dataskyddsbeskrivning för Arkivsamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek
Dataskyddsbeskrivning för Åbo Akademis publikationsarkiv

Uppdaterad 15.12.2022