Skriv här det du söker efter!

Fjärrlån för bibliotek

Biblioteket skickar material ur sina egna samlingar till andra bibliotek. Fjärrlån debiteras enligt bibliotekets prislista och fakutreras två gånger om året.

Beställningar

Fjärrlån kan beställas direkt i bibliotekets söktjänst Alma, via blanketten eller per e-post (ill@abo.fi). Skicka endast en beställning per blankett eller per e-postmeddelande.

 • Böcker på Arkens bibliotek och Asa-biblioteket måste beställs med blankett eller via e-post
 • Böcker ur samlingen Österbottens högskola beställs direkt från Tritonia i Vasa
 • Utlånade böcker (inte kursböcker) kan reserveras via e-post (ill@abo.fi)

Lånetider

 • Lånetiden är i de flesta fall 28 dagar
 • Lånen (inte kursböcker) förnyas i regel automatiskt i sex månader, förutsatt att de inte reserverats av annan låntagare

Begränsningar

Som fjärrlån skickas i allmänhet inte

 • bibliografier och uppslagsverk
 • verk som hör till referens- eller specialsamlingar
 • verk som är gamla, värdefulla, sällsynta eller i dåligt skick
 • dagstidningar i original och tidskrifter som är yngre än tio år
 • kursböcker om en kurs pågår eller om den bara finns i två exemplar

Följande skickas enbart som läsesalåslån

 • finlandssvenskt material som finns i endast ett exemplar
 • pro gradu-avhandlingar och diplomarbeten
 • mikrofilmer av dagstidningar

Uppdaterad 4.3.2020