Skriv här det du söker efter!

Fjärrlån för bibliotek

Biblioteket skickar material ur sina egna samlingar till andra bibliotek. Fjärrlån debiteras enligt bibliotekets prislista och fakutreras två gånger om året.

Beställningar

Fjärrlån kan beställas direkt i bibliotekets söktjänst Alma, via blanketten eller per e-post (ill@abo.fi). Skicka endast en beställning per blankett eller per e-postmeddelande.

 • Böcker på Arkens bibliotek och Asa-biblioteket måste beställas med blankett eller via e-post.
 • Böcker ur samlingen Österbottens högskola beställs direkt från Tritonia i Vasa.
 • Utlånade böcker kan reserveras via e-post (ill@abo.fi).
 • Kursböcker kan inte reserveras för fjärrlån.

Lånetider

 • Lånetiden är i de flesta fall 28 dagar.
 • Alla lån förnyas automatisk upp till den maximala lånetiden: 1 år  för vanliga böcker, 6 månader för kursböcker, 3 månader för läsesalslån.
 • Lånen behöver inte förnyas manuellt. När ett kravmeddelande skickats innebär det att en kund har reserverat boken eller att lånet inte längre kan förnyas och därmed ska boken returneras.

Begränsningar

Som fjärrlån skickas i allmänhet inte:

 • bibliografier och uppslagsverk.
 • verk som hör till referens- eller specialsamlingar.
 • verk som är gamla, värdefulla, sällsynta eller i dåligt skick.
 • dagstidningar i original och tidskrifter som är yngre än tio år.
 • kursböcker om en kurs pågår eller om den bara finns i två exemplar.

Följande skickas enbart som läsesalslån:

 • finlandssvenskt material som finns i endast ett exemplar.
 • pro gradu-avhandlingar och diplomarbeten.
 • mikrofilmer av dagstidningar.
 • böcker som tillhör vissa samlingar (exempelvis böcker ur samlingarna rättsvetenskap, folkrätt, mänskliga rättigheter, medeltidshistoria)

Uppdaterad 1.10.2020