Skriv här det du söker efter!

Fjärrlån för bibliotek

Fjärrlån för bibliotek

Åbo Akademis biblioteks fjärrlån i Åbo och Vasa är stängt 1.7-4.8.2024

 

Biblioteket skickar material ur sina egna samlingar till andra bibliotek. Fjärrlån debiteras enligt bibliotekets prislista och fakutreras två gånger om året.

Beställningar

 

Material från Åbo Akademis biblioteks servicepunkter i Åbo:

 • Beställs via blanketten eller via e-post till ill@abo.fi
  OBS! Skicka endast en beställning per blankett eller per e-postmeddelande.
 • Endast Boktornets material kan beställas direkt i bibliotekets databas, Alma.
 • Utlånade böcker ska inte reserveras via Alma utan kan endast reserveras via e-post (ill@abo.fi) eller blanketten.
 • Kursböcker kan inte reserveras för fjärrlån.
 • Returer av fjärrlån returneras till:
  Åbo Akademis bibliotek
  Fjärrlån
  Domkyrkogatan 2-4
  FI-20500 ÅBO
  Telefonnummer för postförsändelser (Åbo): +358503473454

Material från Academillbiblioteket:

 • Beställs via blanketten eller e-post till ill-vasa@abo.fi
  OBS! Skicka endast en beställning per blankett eller per e-postmeddelande.
 • Utlånade böcker ska inte reserveras via Alma utan kan endast reserveras via e-post (ill-vasa@abo.fi) eller blanketten.
 • Kursböcker kan inte reserveras för fjärrlån.
 • Returer av fjärrlån returneras till:
  Åbo Akademis bibliotek i Vasa, Academillbiblioteket
  Strandgatan 2
  65100 Vasa
  Telefonnummer för postförsändelser (Vasa): +358 505227198

Lånetider

 • Lånetiden är i de flesta fall 28 dagar.
 • Alla lån förnyas automatisk upp till den maximala lånetiden: 1 år  för vanliga böcker, 6 månader för kursböcker, 3 månader för läsesalslån.
 • Lånen behöver inte förnyas manuellt. När ett kravmeddelande skickats innebär det att en kund har reserverat boken eller att lånet inte längre kan förnyas och därmed ska boken returneras.

Begränsningar

Som fjärrlån skickas i allmänhet inte:

 • bibliografier och uppslagsverk.
 • verk som hör till referens- eller specialsamlingar. (exempelvis TF Exeg. 5)
 • verk som är gamla, värdefulla, sällsynta eller i dåligt skick.
 • dagstidningar i original och tidskrifter som är yngre än tio år.
 • kursböcker om en kurs pågår eller om den bara finns i två exemplar.

Följande skickas enbart som läsesalslån:

 • finlandssvenskt material som finns i endast ett exemplar.
 • svenskspråkiga småtryck.
 • pro gradu-avhandlingar och diplomarbeten.
 • mikrofilmer av dagstidningar.
 • verk som tillhör vissa samlingar (exempelvis material ur samlingarna medeltidshistoria och sjöhistoriska)

Uppdaterad 14.6.2024