Fjärrlån för bibliotek

Beställningar

Fjärrlån kan beställas direkt i bibliotekets söktjänst Alma, via blanketten eller per e-post (ill@abo.fi). Skicka endast en beställning per blankett eller per e-postmeddelande.

 • Böcker på Arkens bibliotek och Asa-biblioteket måste beställs med blankett eller via e-post
 • Böcker ur samlingen Österbottens högskola beställs direkt från Tritonia i Vasa
 • Utlånade böcker (inte kursböcker) kan reserveras via e-post (ill@abo.fi)

Lånetider

 • Lånetiden är i de flesta fall 28 dagar
 • Lånen (inte kursböcker) förnyas i regel automatiskt i sex månader, förutsatt att de inte reserverats av annan låntagare

Begränsningar

Som fjärrlån skickas i allmänhet inte

 • bibliografier och uppslagsverk
 • verk som hör till referens- eller specialsamlingar
 • verk som är gamla, värdefulla, sällsynta eller i dåligt skick
 • dagstidningar i original och tidskrifter som är yngre än tio år
 • kursböcker om en kurs pågår eller om den bara finns i två exemplar

Följande skickas enbart som läsesalåslån

 • finlandssvenskt material som finns i endast ett exemplar
 • pro gradu-avhandlingar och diplomarbeten
 • mikrofilmer av dagstidningar

Uppdaterad 12.6.2018